طب ترمیمی (regenerative medicine) در بیماری های پوستی: مواد زیستی، مهندسی بافت، سلول های بنیادی، انتقال ژن و ...

تاریخ انتشار: یکشنبه 07 اسفند 1390 | امتیاز: Article Rating

Exp Dermatol. 2010 Aug;19(8):697-706.

Regenerative medicine in dermatology: biomaterials, tissue engineering, stem cells, gene transfer and beyond.

Dieckmann C, Renner R, Milkova L, Simon JC.

Abstract

The term 'regenerative medicine' refers to a new and expanding field in biomedical research that focuses on the development of innovative therapies allowing the body to replace, restore and regenerate damaged or diseased cells, tissues and organs. It combines several technological approaches including the use of soluble molecules, biomaterials, tissue engineering, gene therapy, stem cell transplantation and the reprogramming of cell and tissue types. Because of its easy accessibility, skin is becoming an attractive model organ for regenerative medicine. Here, we review recent developments in regenerative medicine and their potential relevance for dermatology with a particular emphasis on biomaterials, tissue engineering, skin substitutes and stem cell-based therapies for skin reconstitution in patients suffering from chronic wounds and extensive burns

Dieckmann C, Renner R, Milkova L, Simon JC

Exp Dermatol, 2010

واژه طب ترمیمی به شاخه جدید و گسترده ای در تحقیقات زیست پزشکی اطلاق می گردد که بر توسعه روش های درمانی جدید که امکان جایگزین کردن، بازسازی و احیای سلول های آسیب دیده را برای بدن فراهم می کند، متمرکز است. در این شاخه علمی، چندین رویکرد تکنولوژیکی شامل استفاده از مولکول های محلول، مواد زیستی، مهندسی بافت، پیوند سلول های بنیادی و برنامه ریزی مجدد انوع بافت و سلول مورد استفاده قرار می گیرند. به خاطر دسترسی آسان به پوست، این اندام به یک مدل قابل توجه برای تحقیقات پزشکی احیا کننده تبدیل شده است.  پیشرفت های اخیر در پزشکی احیا کننده و ارتباط بالقوه آن به بحث بیماری های پوستی موضوع بحث این مقاله می باشد. همچنین در این مقاله، کاربرد مواد زیستی، مهندسی بافت، روش های درمانی برپایه سلول های بنیادی و جایگزین کردن پوست برای بازسازی پوست بیماران مبتلا به زخم های مزمن و سوختگی های شدید، مورد بررسی قرار گرفته است.

ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان