سلول درمانی بافت قلبی:ارتقای اثرات سلول­های بنیادی مزانشیمی

تاریخ انتشار: یکشنبه 03 اردیبهشت 1391 | امتیاز: Article Rating
سلول درمانی بافت قلبی:ارتقای اثرات سلول­های بنیادی مزانشیمی

خلاصه:

آنفارکتوس حاد قلبی (میوکاردیال)، یک مشکل عمده­ی سلامت عمومی در جهان است و درمان­های در دسترس کنونی از نظر کارایی دارای محدودیت می­باشند. سلول درمانی بافت قلبی، راهکار درمانی جدیدی است که تمرکز آن بر بازسازی و ترمیم عضله­ی آسیب دیده­ی قلبی می­باشد. در میان انواع سلول­های مختلف، سلول­های بنیادی مزانشیمی (MSC) به­طور گسترده در مطالعات پیش بالینی آزمایش شده­اند و در تعدادی از آزمایشات بالینی، کارایی بالینی این سلول­ها در درمان آنفارکتوس میوکاردیال ارزیابی شده است. هرچند، اثرات سودمند MSC در انسان­ها به­دلیل پیوند و بقای ضعیف محدود است؛ بنابراین راهکارهای مورداستفاده برای غلبه بر این موانع، بایستی کارایی این سلول­ها را بهبود بخشند. راهکارهای متفاوتی شامل تغییر ژنتیکی MSC، تیمار سلول­ها با فاکتورهایی که بقا و مکانیسم­های درمانی را بهبود می­بخشند، مورد استفاده قرار گرفته­اند. در این مقاله­ی مروری، اکثر رویکردهای مرتبط مورداستفاده جهت بهبود توان درمانی MSC و درک مکانیسم­های مولکولی دخیل در ترمیم بافت قلبی به­واسطه­ی MSC، گردآوری شده است.  


 

Cardiac Cell Therapy: Boosting Mesenchymal Stem Cells Effects.

Mixt Unit for cardiovascular repair IIS La Fe-CIPF, Fundación Hospital La Fe, Valencia, Spain.

Abstract

 

Acute myocardial infarction is a major problem of world public health and available treatments have limited efficacy. Cardiac cell therapy is a new therapeutic strategy focused on regeneration and repair of the injured cardiac muscle. Among different cell types used, mesenchymal stem cells (MSC) have been widely tested in preclinical studies and several clinical trials have evaluated their clinical efficacy in myocardial infarction. However, the beneficial effects of MSC in humans are limited due to poor engraftment and survival of these cells, therefore ways to overcome these obstacles should improve efficacy. Different strategies have been used, such as genetically modifying MSC, or preconditioning the cells with factors that potentiate their survival and therapeutic mechanisms. In this review we compile the most relevant approaches used to improve MSC therapeutic capacity and to understand the molecular mechanisms involved in MSC mediated cardiac repair.

ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان