سلول­های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بند ناف: راهکارها، چالش­ها و پتانسیل­های درمانی در بازسازی­های پوستی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 12 اردیبهشت 1391 | امتیاز: Article Rating
سلول­های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بند ناف: راهکارها، چالش­ها و پتانسیل­های درمانی در بازسازی­های پوستی

سلول­های بنیادی مزانشیمی (MSCs) بند ناف، منبعی واحد، در دسترس و به دور از بحث و جنجالی از سلول­های بنیادی اولیه هستند که به راحتی قابل دستکاری می­باشند. مانند اکثر سلول­های بنیادی پرتوان، استفاده از MSCهای مشتق از مغز استخوان در روش­های سلول درمانی به کمک سلول­های بنیادی، با محدودیت­هایی همراه است. در مقابل، سلول­های مشتق از بند ناف دارای منابع فراوانی هستند و بسیار سهل الوصول­تر می­باشند. هرچند در مورد این سلول­ها نیز جنبه­های نامطمئن و قابل توجهی مانند انتخاب فرد دهنده یا شرایط کشت سلول­ها، اثرات درمانی بلند مدت آن­ها، سازگاری و پایداری آن­ها در تولید سلول­های دیگر و پتانسیل تومورزایی وجود دارند که نقطه­ی گلوگاه استفاده از این سلول­ها در درمان­های بالینی محسوب می­شوند. در مورد استفاده از MSCها در درمان­های بالینی پیش­بینی می­شود که در شرایطی که برخی فاکتورهای مشخص حضور داشته باشند، این سلول­ها وارد مسیرهای تکاملی غیرقابل پیش­بینی می­شوند. در این مقاله، به بررسی کاربردهای MSCهای مشتق از بند ناف در درمان بیماری­های پوستی بر اساس مطالعات قبلی موجود و نیز دستاوردهای پیش رو در این زمینه پرداخته شده است. این مقاله بر روی راهکارها، چالش­ها و پتانسیل این روش درمانی جدید، متمرکز شده است.

 

Umbilical cord-derived mesenchymal stem cells: strategies, challenges, and potential for cutaneous regeneration.

Source

Wound Healing and Cell Biology Laborator

Abstract

Umbilical cord mesenchymal stem cells (MSCs) are a unique, accessible, and non-controversial source of early stem cells that can be readily manipulated. As the most common pluripotent cell, bone marrow-derived MSCs display limitations with the progress of stem cell therapy. By contrast, umbilical cord-derived cells, which have plentiful resources, are more accessible. However, several uncertain aspects, such as the effect of donor selection or culture conditions, long-term therapeutic effects, product consistency, and potential tumorigenicity, are the bottleneck in this clinical therapy. MSCs are predicted to undergo an unprecedented development in clinical treatment when a generally acknowledged criterion emerges. In the current paper, we highlight the application of umbilical cord-derived MSCs in skin therapies based on our previous studies, as well as the achievements of our peers in this field. This paper focuses on the strategies, challenges, and potential of this novel therapy.

 

 

 

.

ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان