کنترل شیمیایی توان تکاملی و سرنوشت سلول های بنیادی

تاریخ انتشار: شنبه 30 اردیبهشت 1391 | امتیاز: Article Rating

کنترل شیمیایی توان تکاملی و سرنوشت سلول های بنیادی

Lyssiotis CA, Lairson LL, Boitano AE, Wurdak H, Zhu S, Schultz PG

Angew Chem Int Ed Engl. 2011 Jan 3;50(1)

خلاصه:

دامنه کاربردهای بالقوه سلول­های بنیادی در پزشکی از استفاده آن­ها در مدل سازی بیماری ها، کشف دارو تا پیوند سلول و درمان­های احیاکننده می­باشد. هرچند، قبل از اینکه این وعده­ها عملی شوند، بایستی موانع موجود شامل کنترل تمایز سلول­های بنیادی، پس­زدگی عضو بیگانه و دسترسی به سلول­های محدود، برطرف گردند. به این منظور درک درستی از مکانیسم­های کنترل کننده توانایی­های سلول­های بنیادی و توسعه روش­هایی جهت کنترل کارای سرنوشت آن­ها موردنیاز  است. اخیرا، تعدادی مولکول کوچک شناسایی شده است که می­توانند در هر دو شرایط آزمایشگاهی و بدن موجود زنده، به عنوان ابزاری برای تکثیر سلول­های بنیادی، هدایت تمایز آن­ها یا برنامه­ریزی مجدد سلول­های سوماتیکی جهت تبدیل آن­ها به سلول­های غیرتخصصی و تمایزنیافته، کاربرد داشته باشند. این مولکول­ها، امکان و توانایی بررسی مکانیسم­های اپی­ژنتیکی و پیام رسانی را که بیولوژی سلول­های بنیادی را تنظیم می کنند، فراهم کرده­اند. همچنین در توسعه درمان­های موثر برای احیا و ترمیم بافت نیز قابل استفاده می­باشند.

 

Angew Chem Int Ed Engl. 2011 Jan 3;50(1):200-42.

Chemical control of stem cell fate and developmental potential

Source

Department of Chemistry and The Skaggs Institute for Chemical Biology, The Scripps Research Institute, 10550 North Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037, USA. costas@lyssiotis.com

Abstract

Potential applications of stem cells in medicine range from their inclusion in disease modeling and drug discovery to cell transplantation and regenerative therapies. However, before this promise can be realized several obstacles must be overcome, including the control of stem cell differentiation, allogeneic rejection and limited cell availability. This will require an improved understanding of the mechanisms that govern stem cell potential and the development of robust methods to efficiently control their fate. Recently, a number of small molecules have been identified that can be used both in vitro and in vivo as tools to expand stem cells, direct their differentiation, or reprogram somatic cells to a more naive state. These molecules have provided a wealth of insights into the signaling and epigenetic mechanisms that regulate stem cell biology, and are already beginning to contribute to the development of effective treatments for tissue repair and regeneration

ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان