(آرشیو سال 1394)
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش اتوفاژی در تکثیر ، آپوپتوز و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت (BMSC) به سلولهای عصبی بود. پس از تیمار با راپامایسین، 3 -متیل آدنین (3-MA) ​​و یا کلروکوین، چرخه سلولی، آپوپتوز، بیان انولاز مخصوص نورون (NSE) و...
جمعه، 27 آذر 1394 - 15:59
بیماری هانتینگتون (HD) یک بیماری ارثی است که باعث انحطاط پیشرونده سلول های عصبی می شود. این بیماری توسط جهشی در ژن HTT مورد هدف قرار می گیرد که به شدت توانایی عملکردی را تحت تاثیر قرار داده و معمولا منجر به اختلالات جنبشی، شناختی و روانی می شود. بیم...
جمعه، 27 آذر 1394 - 15:55
پتانسیل ترمیم بالای کبد ناشی از سلول های پارانشیمی و غیرپارانشیمی است که سبب بازگرداندن توده اصلی کبد پس از آسیب های تکثیر سلولی می شود. سهم سلول های بنیادی و پیش ساز برای بازسازی کبد عمدتا زمانی مشاهده می شود که تکثیر سلولهای کبدی مختل می شود. با ...
جمعه، 27 آذر 1394 - 15:52
تعیین مکانیسم های ملکولی دخیل در بهبود زخم ایجاد شده طی کشیدن دندان به احتمال زیاد سبب افزایش درک ترمیم استخوان فک بعد از جراحی دندان می شود. فاکتور رونویسی مربوط به . Runt نوع 2 (RUNX2) برای تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلول های پیش ساز استخوان...
جمعه، 27 آذر 1394 - 15:15
سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) سلول های استرومایی چندتوان با توانایی تبدیل به دودمان های بافتی متفاوت هستند. علاوه بر پتانسیل تمایز آنها، سلول های بنیادی مزانشیمی دارای خواص تعدیل سیستم ایمنی هستند که علاقه رو به رشدی را در تحقیقات پیش بالینی و بالین...
جمعه، 27 آذر 1394 - 14:54
سلول های بنیادی سرطانی (CSCS) به عنوان منشاء سرطان در نظر گرفته می شود و پیشنهاد می شود که آنها به شیمی درمانی مقاوم می باشند. درمان های کنونی موفق به از بین بردن سلول های بنیادی سرطانی نیستند و بنابراین زیر مجموعه ای از سلول های مقاوم انتخاب می شون...
جمعه، 27 آذر 1394 - 14:51
سلول های بنیادی به عنوان ترشح کننده مداوم فاکتورهای مغذی که به طور بالقوه به عنوان واسطه های فعالیت های اتوکرین و پاراکرین ، همراه با برنامه ریزی مجدد ریز محیط توموری، بازسازی و ترمیم بافت خدمت می کنند، پیشنهاد می شوند. تا کنون، تلاش های قابل توجهی ب...
چهارشنبه، 25 آذر 1394 - 00:16
مسائل مربوط به بهبود زخم توجهات علمی بسیار را به دست آورده و همچنین بازارهای پررونق مالی در درمان های جدید زخم سرمایه گذاری کرده اند. پیشرفت های زیادی در این زمینه صورت گرفته است، اما تعجب آور آن است که موفقیت های اخیر چالش های جدیدی را آشکار کرده که...
چهارشنبه، 25 آذر 1394 - 00:11
پس از آسیب عصب بینایی مرتبط با بیماری های حاد و یا پیشرفته، سلول های گانگلیونی شبکیه (RGCs) پستانداران بالغ تحلیل رفته و دچار آپوپتوز می شوند. این بیماری ها با توجه به ظرفیت ذاتی کم سلول های گانگلیونی شبکیه در بازسازی و با توجه به محیط مهاری سیستم ...
چهارشنبه، 25 آذر 1394 - 00:05
بهبود در روش تکثیر سلول های بنیادی بالغ ممکن است استفاده از آنها را در درمان های ترمیمی افزایش دهد. مطالعه حاضر با استفاده از رده سلول های پاپیلای درم انسان و همچنین سلول های پاپیلای درمی اولیه به عنوان یک مدل، نشان داد که تیمار سیپروفلوکساسین می تو...
ﺳﻪشنبه، 24 آذر 1394 - 23:57
سلول های T اثرات متنوعی دارند که در پاسخ ایمنی تطبیقی بواسطه سلول دخیل هستند. تنوع زیاد ایجاد شده در ساخت گیرنده های آنها اجازه شناسایی آنتی ژن های هر دو نوع سلول بدخیم و پاتوژن آلوده را می دهد. این سلول ها به طور مستقیم اهداف خود را لیز کرده و سیتو...
ﺳﻪشنبه، 24 آذر 1394 - 23:52
پایه و اساس: فشار خون شریانی ریوی (PAH) یک بیماری ریوی پیشرونده ناشی از عروق ریوی است. مطالعات اخیر نشان می دهد که سلولهای در گردش مشتق از مغز استخوان ممکن است نقش مهمی در بیماریزایی آن ایفا می کند. هدف: ما با استفاده از یک مدل ژنتیکی فشار خ...
ﺳﻪشنبه، 24 آذر 1394 - 23:46
پایه و اساس: فشار خون شریانی ریوی (PAH) یک بیماری ریوی پیشرونده ناشی از عروق ریوی است. مطالعات اخیر نشان می دهد که سلولهای در گردش مشتق از مغز استخوان ممکن است نقش مهمی در بیماریزایی آن ایفا می کند. هدف: ما با استفاده از یک مدل ژنتیکی فشار خ...
ﺳﻪشنبه، 24 آذر 1394 - 23:46
پیشنهاد شده است که تاثیر سلول های پیوند شده بر محیط زیست موضعی در هنگام انتخاب نوع مناسب سلول برای ترمیم بافت مهم است. هدف ما مقایسه پاسخ موضعی بافت به سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) پیوند شده انسان و سلول های اندوتلیال ورید نافی(EC) انسان بود. MSC...
جمعه، 20 آذر 1394 - 11:47
سلول های بنیادی مزانشیمی پوست موش (msMSCs) پیش سازهای مزودرم CD105 + CD90+ CD73 + CD29 + CD34- درمی هستند که پس از القا در شرایط آزمایشگاهی به غضروف، استخوان و چربی تمایز می یابند. طی این تمایز یک پیکر بندی مجدد متابولیکی گسترده رخ می دهد، و مشخص ش...
جمعه، 20 آذر 1394 - 11:44
صفحه 5 از 39ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان