(آرشیو سال 1395)
آدنوکارسینومای مجاری پانکراسی ‍(PDAC) 90 درصد سرطان های پانکراسی را در بر می گیرد. آدنوکارسینومای مجاری پانکراسی یک بیماری پیچیده و مخرب با نرخ بقای 1 تا 3 درصد در ظرف پنج سال و بعد از مرحله دوم است. درمان آدنوکارسینومای مجاری پانکراسی به دلیل ری...
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1395 - 00:35
دیابت شیرین بارداری(GDM) بیماری است که معمولا طی اوسط یا اواخر بارداری با پاتولوژی مانند هایپرگلیسمی، هایپر انسولینمیا و تکوین ناقص جنینی اتفاق می افتد. پیش از این ما نشان داده ایم که اندودرم پانکراسی(PE) مشتق از سلول های بنیادی جنینی انسانی به طور م...
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1395 - 00:30
مهندسی بافت استخوان برای ترمیم نواقص استخوانی عمدتا روی تولید گرافت های سه بعدی فوکوس کرده اند. با این حال، مکانیسم های پیام رسانی دخیل که مسئول تکوین چنین معادل های استخوانی سه بعدی هستند به میزان زیادی چشم پوشی شده است. در این جا ما جنبه های حیاتی ...
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1395 - 00:27
سلول های بنیادی مزانشیمی، سلول های بنیادی چند توان، غیر خون سازی هستند. به دلیل توانایی های تعدیل کنندگی ایمنی شان، سلول های بنیادی مزانشیمی به فراوانی برای کاربردهای بالینی مختلف استفاده می شوند. در مقایسه با سایر سلول های ایمنی، بررسی این که چگونه ...
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1395 - 00:24
توکسوپلاسما گندی یک انگل تک یاخته ای با پراکندگی وسیع است که تقریبا یک سوم جمعی جهان را به طور مزمن آلوده کرده است.، در افرادی که به طور مزمن آلوده شده اند، انگل بدوا در کیست های درون نورون های سیستم عصبی مرکزی باقی می مانند. مشاهده شده است که آلودگی...
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1395 - 00:22
مدل های آزمایشگاهی مهندسی شده با استفاده از سلول های انسانی، بویژه سلول های بنیادی پرتوان القایی مشتق از بیمار، راه حل بالقوه ای را برای چالش های مربوط به استفاده از جانوران برای مطالعه پاتولوژی بیماری و کارایی داروها ارائه می دهد. با توجه به شیوع بی...
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1395 - 00:20
زمینه: شواهد رو به رشدی وجود دارد که پیشنهاد می کند که سلول ها در ماکولا فلاوا، سلول های بنیادی بافتی تار صوتی انسان هستند و ماکولا فلاواها نیچ سلول های بنیادی هستند. روش ها: سه چین صوتی نوزادی بررسی شد، واکنش ایمنی به آنتی بادی های مربوط به...
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1395 - 00:17
هدف: مطالعه اخیر به دنبال شفاف سازی نقش سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BM-MSCs) و سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(AD-MSCs) در سرکوب نفروپاتی در مدل های آزمایشگاهی بوده است. علاوه براین، هدف این مطالعه مقایسه بین نقش سلول ...
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1395 - 00:14
تهاجم و متاستاز سرطانی که به طور مستقیم با مرگ انسان ارتباط دارد با برهمکنش بین بسیاری از انواع مختلف سلول ها و ماتریکس های بافتی سه بعدی مرتبط است. مکانیسم های دقیق مربوط به تهاجم سرطانی و متاستاز به دلیل پیچیدگی هایشان هنوز ناشناخته مانده اند. تکوی...
جمعه، 24 اردیبهشت 1395 - 15:17
در مطالعه اخیر، گروه ما وجود دو مجموعه مجزا از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC) را درون خون بند ناف انسانی نشان داد. یکی کمتر تکثیری بوده و زندگی کوتاهی دارد(SL-CBMSC) و دیگری نرخ رشد بیشتر و زندگی طویل تری دارد(LL-CBMSC) و در نتیجه برای کاربردهای طب با...
جمعه، 24 اردیبهشت 1395 - 15:15
تکنیک جدیدا ظهور کرده CRISPR/Cas9 چشم اندازهای جدیدی را بروی تسهیل ویرایش ژن های خاص باز کرده است. زمانی که با فعال کننده های رونویسی ترکیب شود، می تواند به طور دقیق بیان ژن های اندوژن را دستکاری کند. در این جا، ما بیان ژن های اندوژن Cdx2 و Gata6 را ...
جمعه، 24 اردیبهشت 1395 - 15:13
زمینه: آماده سازی واحدهای خون بند ناف(CBUs) برای تزریق نیازمند یک گام رقیق سازی یا شست و شو برای کاهش سمیت دی متیل سولفوکساید موجود در محلول فریز کردن است. با این حال، کمبود کلی دکستران بالینی 40، که بیشترین کاربرد را در محلول رقیق سازی و شست و شو...
جمعه، 24 اردیبهشت 1395 - 15:09
فاکتورهای بازبرنامه ریزی OCT4، SOX2، KLF4 و OSKM(MYC)می توانند در شبکه پرتوانی سلول های کاملا تمایز یافته مجددا فعال شوند اما بیان ژن های پرتوانی را در زمینه های دیگری ماننند اندودرم ابتدایی موشی نیز تنظیم می کنند. اندودرم ابتدایی یک رده خارج جنینی ت...
جمعه، 24 اردیبهشت 1395 - 15:05
پیش زمینه: پره آکلامپسی بوسیله افزایش فشار خون و کاهش در GFR و پروتئینوری مشخص می شود. با این حال، مکانیسم های دخیل هنوز نامشخص است. رنالاز پروتئین اخیرا کشف شده است که در تنظیم فشار خون در انسان دخالت دارد. مواد و روش ها: غلظت های پلاسمایی رنالاز...
جمعه، 24 اردیبهشت 1395 - 15:03
سلول های بنیادی تروفوبلاست موشی(TSCs) برخلاف طبیعت بسیار ناهمگون شان به طور نامحدودی در in vitro تکثیر می شوند. در این مطالعه، ما با استفاده از روش های بر مبنای زیست شناسی سلولی و بیوشیمی برای به دنبال شناسایی انواع کلونی های سلول های بنیادی تروفوبلا...
جمعه، 24 اردیبهشت 1395 - 14:55
صفحه 38 از 43ابتدا   قبلی   33  34  35  36  37  [38]  39  40  41  42  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان