(آرشیو سال 1396)
اختلال بینایی که به دلیل تخریب شبکیه ایجاد می شود، بدوا به تخریب غیر قابل برگشت نورون های شبکیه یا اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه مجاور(RPE) نسبت داده می شود. در حال حاضر، هیچ درمان بالینی موثری برای احیا یا بهبود توانایی بینایی وجود ندارد. سلول درمانی ...
دوشنبه، 11 دی 1396 - 10:24
ما امکان سنجی پیوند یک صفحه از سلول های اپی تلیال رنگدانه دار شبکیه(RPE) تمایز یافته از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) را در یک بیمار با رگزایی جدید تخریب ماکولای وابسته به سن ارزیابی کردیم. سلول های iPS از فیبروبلاست های پوست بدست آمده از دو ...
یکشنبه، 20 فروردین 1396 - 00:28
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) سلول های بنیادی چند توانی هستند که توجه زیادی را در زمینه طب بازساختی به خود جلب کرده اند. پتانسیل تمایزی همراه با ویژگی های پاراکرینی سلول های بنیادی مزانشیمی آن ها را به گزینه کلیدی برای ترمیم بافت تبدیل کرده است. عمل...
شنبه، 26 اسفند 1396 - 10:16
اهداف: سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) اخیرا در کارآزمایی های بالینی برای درمان بیماری های شدید از جمله اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک(ALS) تست شده اند. از آن جایی که سلول های بنیادی مزانشیمی اتولوگ به وفور برای درمان استفاده شده اند، ما در صدد شدیم که...
شنبه، 26 اسفند 1396 - 10:11
پوست های با رنگدانه بالای ناشی از اشعه فرابنفش(UV) بوسیله رنگدانه دار شدن افزایش یافته عروق زیر جلدی مشخص می شود که نشان دهنده نقش بیولوژیک سلول های اندوتلیالی در تنظیم رنگدانه دار شدن پوستی طی پرتو تابی اشعه فرابنفش است. در این مطالعه، ما نشان دادی...
شنبه، 26 اسفند 1396 - 10:02
شماری از مطالعات گزارش کرده اند که گذار اپی تلیال به مزانشیم(EMT) تولید و حفظ سلول های بنیادی سرطانی(CSCs) را حمایت می کند که توانایی تومورزایی و مقاومت به دارو ها را نشان می دهند، با این حال مکانیسم های دخیل در القای بدخیمی تومور ناشی از گذار اپی تل...
شنبه، 26 اسفند 1396 - 09:57
ما یک مدل هم کشتی سه بعدی سلولی را بوسیله ترکیب سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) نانو مهندسی شده با رده سلولی سرطان سینه متاستازیک MDA-MD-231 و رده سلول سرطان سینه اولیه MCF7 ایجاد کردیم تا انتقال نقاط کوآنتومی(QDs) به سلول های سرطانی را کشف کنیم. ابت...
شنبه، 26 اسفند 1396 - 09:49
سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مایع آمنیوتیک، به این دلیل که می توانند با هزینه کم و بدون مشکلات اخلاقی بدست آیند، به یکی از بالقوه ترین منابع سلول های بنیادی برای درمان های مبتنی بر سلول تبدیل شده اند. در این جا، ما سلول های بنیادی مایع آمنیوتیک (...
چهارشنبه، 23 اسفند 1396 - 23:49
اندومتریوم انسانی ماهانه بر مبنای یک چرخه بازسازی می شود و احتمالا بوسیله سلول های بنیادی/پیش ساز اندومتری میانجی می شود. چندین نوع سلول بنیادی/پیش ساز شناسایی شده است: سلول های بنیادی مزانشیمی اندومتری CD140b+CD146+ یا SUSD2+ ، سلول های پیش ساز اپی...
چهارشنبه، 23 اسفند 1396 - 23:45
متاستاز یک فرایند چند مرحله ای سات که در آن ارتباط مستقیم بین سلول های سرطانی و ریز محیط شان نقش کلیدی را بازی می کند. در این جا، ما اثر سلول های بنیادی مزانشیمی جفت شده با تومور و سلول های بنیادی مزانشیمی بافت ریه طبیعی را روی رشد و پراکنش سلول های ...
چهارشنبه، 23 اسفند 1396 - 23:40
ما اثر لنفوسیت های اتولوگ و آلوژن را روی سلول های استرومایی مزانشیمی چند توان در شرایط اتولوگ مطالعه کردیم. نشان داده شده است که تغییرات در سلول های استرومایی مزانشیمی چند توان و در لنفوسیت ها به منبع لنفوسیت ها بستگی ندارد. تما با لنفوسیت ها بیان مو...
چهارشنبه، 23 اسفند 1396 - 23:36
بیان مولکول های چسبندگی بین سلولی و رونویسی ژن های مربوط در سلول های اندوتلیوم سالم و فعال شده در تک کشتی یا طی برهمکنش با سلول های استرومایی مزانشیمی مطالعه شد. مشخص شد که سطح mRNAی اینتگرین α1 و VE-کادهرین طی هم کشتی افزایش یافت. فعال شدن سلول های ...
چهارشنبه، 23 اسفند 1396 - 23:28
مقدمه: سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیادی چند توانی هستند که پتانسیل تکثیر، خودنوزایی بالا و پتانسیل تمایز چند رده ای دارند. پتانسیل تمایزی سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط درون تنی و برون تنی موجب شده است که این سلول ها به عنوان ابز...
چهارشنبه، 23 اسفند 1396 - 23:19
بهبودی(ترمیم) یک پاسخ حیاتی برای تثبیت یکپارچگی پوست بعد از آسیب است. بهبود زخم درمی با تاخیر یا نابجا منجر به عوارض جانبی برای بیماران می شود. تکوین درمان هایی که بهبودی درمی را افزایش دهند می تواند مفید باشد. در حال حاضر، طراحی درمان های موثر به دل...
چهارشنبه، 23 اسفند 1396 - 23:14
استفاده از نورون های القا شده از سلول های بنیادی به عنوان یک استراتژی موثر برای پیشبرد بازسازی عصبی محیطی(PNR) معرفی شده اند. تکامل و نقش سلل های شوآن ذاتی عصبی زدایی شده اغلب در زمان کشف مکانیسم های دخیل در پیوند عصبی برای بازسازی عصبی محیطی در نظر ...
ﺳﻪشنبه، 22 اسفند 1396 - 13:36
صفحه 1 از 60ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان