(آرشیو سال 1396)
سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(AT-MSCs)، نه تنها در پزشکی انسانی بلکه در دامپزشکی، منبع جذابی برای درمان های مبتنی بر سلول برای برخی بیماری ها از جمله نارسایی کبدی حاد و مزمن هستند. با این حال، در دامپزشکی، هیچ مطالعه ای اثر AT-MSCها را ر...
جمعه، 04 اسفند 1396 - 22:37
اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی(hMSCs) اثرات بازسازی کننده ای را نشان داده اند، اما نقش آن ها در استخوان زایی و مکانیسم های دخیل هنوز تعیین نشده اند. در این مطالعه، ما ترشحات دوره ای اگزوزوم های مشتق از hMSCها را طی تمام فرایند تم...
جمعه، 04 اسفند 1396 - 22:30
استفاده از سروم جنین گاوی(FBS) به عنوان یک مکمل حفاظت انجمادی به دلیل خطر انتقال بیماری و هم چنین واکنش های ایمنی زنوژن در میزبان پیوند شده، برای ذخیره سازی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) مناسب نیستند. در این جا، ما بررسی کردیم که آیا آلبومین سروم ان...
جمعه، 04 اسفند 1396 - 22:14
استفاده از سروم جنین گاوی(FBS) به عنوان یک مکمل حفاظت انجمادی به دلیل خطر انتقال بیماری و هم چنین واکنش های ایمنی زنوژن در میزبان پیوند شده، برای ذخیره سازی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) مناسب نیستند. در این جا، ما بررسی کردیم که آیا آلبومین سروم ان...
جمعه، 04 اسفند 1396 - 22:14
هدف این مطالعه بررسی اثر درمان بازسازی کننده با سلول های بنیادی مزانشیمی پیش تیمار شده با ملاتونین(MT)، به عنوان یک هدف درمانی برای تعدیل کردن پاتوژنز نفروپاتی دیابتی(DN) در مدل رتی و اثرات احتمالی آن روی پروتئین اتوفاژی Beclin-1 بود. چهل موش رت نر ب...
جمعه، 27 بهمن 1396 - 21:30
هدف این مطالعه بررسی اثر درمان بازسازی کننده با سلول های بنیادی مزانشیمی پیش تیمار شده با ملاتونین(MT)، به عنوان یک هدف درمانی برای تعدیل کردن پاتوژنز نفروپاتی دیابتی(DN) در مدل رتی و اثرات احتمالی آن روی پروتئین اتوفاژی Beclin-1 بود. چهل موش رت نر ب...
جمعه، 27 بهمن 1396 - 21:30
اثرات سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) مشتق از سه منبع مختلف در درمان نقص استخوانی با سلول های بنیادی و تفاوت های اثرات درمانی آن ها مطالعه شد. سلول های بنیادی مزانشیمی از بند ناف، بافت چربی و مغز استخوان رت های Sprague-Dawley جداسازی شد و فنوتیپ آنها...
جمعه، 27 بهمن 1396 - 21:26
درمان مبتنی بر سلول های بنیادی نقش کلیدی را درمان های بالینی بازی می کند و سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به طور گسترده ای در کارآزمایی های بالینی درمان تومور استفاده می شوند. در مطالعه حاضر، سلول های بنیادی مزانشیمی از بند ناف جداسازی شده و با رده س...
جمعه، 27 بهمن 1396 - 21:09
بند ناف انسانی(UC) معمولا به عنوان زباله بیولوژیک دور ریخته می شود. با این حال، این بافت به عنوان منبعی از سلول ها از جمله سلول های پیش ساز اندوتلیالی(EPCs) و سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، که پتانسیل بسیار زیادی در طب بازساختی دارند، توجه زیادی را ...
جمعه، 27 بهمن 1396 - 20:49
سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از سلول های بنیادی جنینی انسانی(hE-MSCs) ظرفیت تکثیری بالاتری در مقایسه با سایر سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی(hMSCs) دارند که نشان می دهد که آن ها ممکن است کاربردهای وسیع تری در درمان های سلولی بازسازی کننده داشته باشن...
جمعه، 27 بهمن 1396 - 20:35
سلول های بنیادی و سایر انواع سلول های مربوطه ممکن است جایگزین بالقوه ای برای درمان اختلالات ژنتیکی مختلفی باشند که در حال حاضر با رویکردهای موجود قابل درمان نیستند. ریکاوری عملکردی سلول ها می تواند از طریق تمایز جهت دار یا دستکاری ژنتیکی القا شود. در...
جمعه، 27 بهمن 1396 - 20:07
سلول های بنیادی و سایر انواع سلول های مربوطه ممکن است جایگزین بالقوه ای برای درمان اختلالات ژنتیکی مختلفی باشند که در حال حاضر با رویکردهای موجود قابل درمان نیستند. ریکاوری عملکردی سلول ها می تواند از طریق تمایز جهت دار یا دستکاری ژنتیکی القا شود. در...
جمعه، 27 بهمن 1396 - 20:07
میکروRNAها(miRNAs) به عنوان ریز مدیرهای بیان ژنی در نظر گرفته شده اند و آگاهی در مورد نقش اساسی آن ها در کنترل عملکردهای زیستی به طور دائم در حال افزایش است. تشکیل استخوان و هموستازی فرایندهای پیچیده دخیل در تمایز و برهمکنش انواع سلول های مختلف هستند...
جمعه، 27 بهمن 1396 - 20:01
در سال های اخیر، تحقیقات سلول های بنیادی از تلفیق شدن با شیمی بویژه در بررسی داروهای ریز مولکول تعدیل کننده اهداف خاص برای تنظیم سرنوشت سلولی، بهره برده است. ایدبنون(IDB) یک پودر کریستالی زرد رنگ است که در درمان بیماری های مغزی عروقی مزمن استفاده می ...
جمعه، 27 بهمن 1396 - 19:56
بازبرنامه ریزی فیبروبلاست ها به سلول های بنیادی پرتوان القایی احتمال این که سلول های سوماتیک بتوانند بدون تبدیل شدن به یک سلول های بنیادی/پیش ساز به یک سرنوشت جایگزین و تمایز یافته تبدیل شوند را افزایش داده است. مطالعات اخیر نشان داده است که فیبروبلا...
یکشنبه، 22 بهمن 1396 - 14:22
صفحه 7 از 60ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان