(آرشیو سال 1396)
یک چالش عمده کاربردی در زمینه رگزایی درمانی و طب بازساختی نیاز به تولید ریز عروق دارای عملکرد است. هدف این مطالعه ارزیابی این امر بود که آیا منبع سلول های اندوتلیالی اتولوگ بالقوه(EC) مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSC-ECs) می توانند ی...
یکشنبه، 22 بهمن 1396 - 14:13
پیشینه: استعداد ژنتیکی و تغییرات اپی ژنتیکی هر دو در بیماری های مخرب عصبی شایع مانند بیماری پارکینسون(PD) نقش دارند. از آن جایی که بازبرنامه ریزی سلولی و تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) خودشان با بازآرایی اپی ژنتیکی زیادی همراه هستند، م...
یکشنبه، 22 بهمن 1396 - 13:43
پتانسیل درمانی سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) در درمان فیبروز کبدی، غالبا بر مبنای ویژگی های سرکوب کنندگی ایمنی آن ها و توانایی آن ها در ترشح فاکتورهای تغذیه ای مختلف است. این پتانسیل در مطالعات بالینی و پیش درمانگاهی بررسی شده است. اگر چه مکانیسم...
یکشنبه، 22 بهمن 1396 - 13:16
هدف: آتروفی ادراری تناسلی یک فرایند مخرب است که ممکن است طی یائسگی رخ می دهد و منجر به اختلالات ناتوان کننده و علایم دردناک شود. استروژن درمانی شروع آتروفی را آهسته می کند، اما نیازمند درمان های رایج برای حفظ اثر آن است. برای جلوگیری از تحریکات مخ...
یکشنبه، 22 بهمن 1396 - 13:03
پیام رسانی Wnt در سلول های بنیادی نقش حیاتی را در تکوین، فیزیولوژی بالغ طبیعی و بیماری بازی می کند. در این مطالعه، ما روی نقش مسیر پیام رسانی Wnt در زیست شناسی سلول های بنیادی سوماتیک و نقش حیاتی آن در هموستازی بافت های طبیعی و سرطان فوکوس کردیم. پیا...
جمعه، 20 بهمن 1396 - 17:38
در حال حاضر، درمان معالجه کننده ای برای ناشنوایی ژنتیکی وجود ندارد. پیش از این ما گزارش کرده ایم که انتقال ژن ترانس یوترین نوع وحشی ژن های CONNEXIN30(CX30) به درون اوتوسیت ها در موش هایی که CX30 شان حذف شده است می تواند شنوایی را احیا کند. سلول درمان...
جمعه، 20 بهمن 1396 - 17:33
نشان داده شده است که سلول های استرومایی مشتق از چربی(ASCs) جمعیت سلولی بازسازی کننده با استفاده های بالقوه برای بازسازی استخوان و غضروف هستند. با این حال، بیان بیومارکر و ناهمگونی جمعیت به طور سرتاسری مشاهده نمی شود. با آنالیز بیان بیومارکرها، ما درص...
جمعه، 20 بهمن 1396 - 17:29
سرکوب کننده توموری PTEN در تنظیم تکثیر سلولی، تعیین رده ای، تحرک، چسبندگی و آپوپتوز دخیل است. نشان داده شده است که از دست رفتن PTEN در سلول های بنیادی مزانشیمی استخوان(BMSCs) عملکردشان در ترمیم بافت را تغییر می دهد. تا کنون، سیستم CRISPR/Cas9 نهایت س...
جمعه، 20 بهمن 1396 - 17:22
فاکتورهای رشد شبه انسولینی(IGFs)، اجزای کلیدی نیچ سلول های بنیادی هستند، به نحوی که آن ها تکثیر و تمایز سلول های بنیادی به رده های مختلف از جمله عضلات اسکلتی را تنظیم می کنند. پیش از این ما گزارش کرده ایم که فاکتور رشد شبه انسولین متصل شونده به پروتئ...
جمعه، 20 بهمن 1396 - 16:46
تغییرات مزمن بدنبال پرتو درمانی شامل تغییرات درسلول های بنیادی موجود در بافت و ساختار عروقی است که می تواند منجر به بهبودی مختل شده زخم شود. در این مطالعه، داربست های جدید پپتید نوترکیب کلاژن انسانی(rhCP) به عنوان یک زیست ماده ناقل برای درمان بازسازی...
جمعه، 20 بهمن 1396 - 16:36
پیشینه: سلول های استرومایی مزانشیمی چند توان(MSCs) شایع ترین نوع سلول های بنیادی هستند که در بازسازی بافت اسکلتی استفاده می شوند. این سلول ها دارای ویژگی های چند توانی، رگزایی، پاراکرینی، ضد فیبروزی و ایمونولوژیک هستند. آن ها به راحتی در دسترس بود...
جمعه، 20 بهمن 1396 - 16:06
اخیرا ارگانوئیدها به طور گسترده ای در مدل های آزمایشگاهی بسیاری از بافت ها و اندام ها استفاده می شوند. این نوع ساختارها که از روده های جنینی یا بالغ پستانداران منشا گرفته اند، مینی روده(mini guts) نامیده می شوند. آن ها زمانی که کریپت های روده ای یا س...
جمعه، 20 بهمن 1396 - 15:50
هدف: بررسی اثر کورکومین روی تکثیر سلول های بنیادی/پیش ساز عصبی طناب نخاعی(SC-NSPCs) و نتایج عملکردی آن ها در مدل رتی آسیب نخاعی(SCI) روش ها: 60 رت نربالغ نژاد Sprague-Dawley به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند( گروه کنترل شم؛ گروه تیمار شده...
جمعه، 20 بهمن 1396 - 15:42
هدف: بررسی اثر کورکومین روی تکثیر سلول های بنیادی/پیش ساز عصبی طناب نخاعی(SC-NSPCs) و نتایج عملکردی آن ها در مدل رتی آسیب نخاعی(SCI) روش ها: 60 رت نربالغ نژاد Sprague-Dawley به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند( گروه کنترل شم؛ گروه تیمار شده...
جمعه، 20 بهمن 1396 - 15:42
پیشینه: ما پیش از گزارش کرده ایم که ریکاوری عملکردی رت های آسیب نخاعی شده، می تواند بعد از پیوند حاد سلول های بنیادی عصبی در ناحیه دیستال(دورتر) جایگاه آسیب رخ دهد. در این جا هدف بررسی اثر زمان بندی استفاده از سلول های بنیادی عصبی انسانی(hNSC) د...
جمعه، 20 بهمن 1396 - 14:16
صفحه 8 از 60ابتدا   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان