(آرشیو سال 1397)
ما اخیرا تولید سلول های بنیادی خاص بافت القایی موش(iTS) را از طریق بیش بیان موقت فاکتورهای بازبرنامه ریزی ترکیب شده با مجموعه اختصاصی بافت نشان دادیم. در این جا ما سلول های پیش ساز خاص بافت(iTP) قابل تکثیر را از بافت پانکراس انسانی و از طریق بیان موق...
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 16:46
سلول های لیدیگ(LCs) نقش های حیاتی را در تولید تستوسترون بازی می کنند که در تنظیم تولید مثل و تکوین جنس نر حیاتی است. سطوح پایین تستوسترون به هیپوگنادیسم جنس نر منجر می شود. پیوند سلول های لیدیگ یک درمان جایگزین امیدوار کننده برای هیپوگنادیسم جنس نر ا...
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 16:46
شواهد اپیدمیولوژیک نشان می دهد که چاقی می توانند به طور قابل توجهی خطر سرطان های مختلف را افزایش دهد، اگرچه مکانیسم های دخیل در این رابطه به طور کامل ناشناخته باقی مانده است. در این جا، ما اثر آدیپوسیت ها روی تکثیر سلول های ملانومایی و سلول های سرطان...
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 16:46
مطالعه حاضر ویژگی یابی عملکردی سلول های اندوتلیالی(ECs) شبه شریانی و شبه سیاهرگی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCs) که در محیط تعریف شده شیمیایی و به صورت تک کشت یا بصورت کشت شده درون داربستی که دارای ویژگی های مکانیکی شبیه عروق خون...
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 16:11
سلول در سلول(CIC) اصطلاحی است که برای حضور یک سلول(معمولا زنده) درون یک سلول دیگر که معمولا به عنوان یک سلول غیر فاگوسیتوز کننده در نظر گرفته می شود، استفاده می شود. مثال هایی از این فرایند شامل سلول های توموری درون سلول های توموری(هموتیپیک)، سلول ها...
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 16:11
در حال حاضر، ایمپلنت ارتوپدی که در بالین در دسترس هستند، بی نهایت زیست سازگار هستند اما فاقد مشخصه های زیستی هستند که اجازه برهمکنش بیشتر آن ها با بافت های پیرامونی را بدهد. داربست های پوشیده شده با ماتریکس خارج سلولی(ECM) به دلیل توانایی شان در تنظی...
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 16:11
استفاده از پوست مهندسی شده مبتنی بر سلول یکی استراتژی نوظهور برای درمان زخم های صعب العلاج است. امروزه، تلاش های زیادی به ساخت داربست های مناسب با ویژگی های زیست مکانیکی مناسب برای حمایت از زنده مانی و رشد سلولی در ریز محیط یک زخم اختصاص یافته است. ه...
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 16:11
گذار اپی تلیالی-مزانشیمی(EMT) یک فرایند سلولی است که به موجب آن سلول های اپی تلیالی متحمل یک تغییر فنوتیپی به ذات طبیعی مزانشیمی است. گذار اپی تلیالی-مزانشیمی به طور فزاینده ای به عنوان یک فرایند ضروری برای فیبروژنز بافتی طی بیماری و پیری طبیعی مورد ...
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 16:11
پیشینه: سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به دلیل توانایی تمایز استخوانی شان به طور گسترده ای به عنوان یک عامل امیدوار کننده درمانی در زمینه مهندسی بافت استخوان مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مطالعه، توانایی تمایز استخوانی و اثر فیبرونکتین و لام...
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 16:11
پیشینه: سلول های بنیادی مزانشیمی پتانسیل زیادی برای استفاده در درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی دارند، با این حال، یک نیاز به ایجاد دوز سلولی درمانی وجود دارد. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی، عمدتا به دلیل فراوانی باالقوه، اثر تعدیل ...
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 16:11
سلول های استرومایی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت با وکتور ویروسی مربوط به آدنو(AAV) کد کنند فاکتور سلول های بنیادی SCF ترانسداکت شدند که تکثیر سلول های قلبی c-kit+ را تحریک می کند و عملکرد قلبی و بقای جانوران را بعد از انفارکته میوکاردی بهبود می بخشد...
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 16:11
سلول های پیش ساز اندوتلیالی(EPCs) در فرایندهای زیستی متعدد مانند هموستازی عروقی، رگزایی های جدید و بازسازی بافتی و رگزایی توموری دخیل است. زیر نوعی از سلول های پیش ساز اندوتلیالی به عنوان سلول های کلونی زای اندوتلیالی(ECFCs) در نظر گرفته می شوند که پ...
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 16:11
RAP1 یک پروتئین متصل شونده تلومر شناخته شده است، اما عملکرد آن در سلول های بنیادی نامشخص باقی مانده است. در این جا ما سلول های بنیادی جنینی انسانی ناقص برای RAP1 را با استفاده از تکنیک CRISPR/CAS9 تولید کردیم و سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی(hMSCs) ...
یکشنبه، 19 اسفند 1397 - 22:47
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) دارای پتانسیل درمانی قابل توجهی هستند و در زمینه زیست پزشکی توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده اند. سلول های بنیادی مزانشیمی در ابتدا از مغز استخوان جداسازی شده و مورد ویژگی یابی قرار گرفتند و سپس از بافت هایی مانند باف...
یکشنبه، 19 اسفند 1397 - 22:46
یک کارگاه آموزشی پیشرفته روی استفاده از عصاره پلاکتی انسانی(HPL) برای سلول درمانی فوکوس کرده است. این نشست ثابت کرده است که عصاره پلاکتی انسانی عمدتا به عنوان یک ماده افزودنی برای تکثیر برون تنی سلول های بنیادی/پیش ساز مزانشیمی(MSCs) استفاده می شود ک...
یکشنبه، 19 اسفند 1397 - 22:46
صفحه 1 از 67ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان