(آرشیو سال 1398)
پیام رسانی غیر کلاسیک هورمون تیروئید از طریق گیرنده اینتگرین αvβ3 سطح سلولی، روی اغلب سلول های سرطانی و سلول های اندوتلیالی در حال تکثیر بیان می شود و نشان داده شده است که موجب تکثیر و بقای سلول های توموری و هم چنین رگزایی می شوند. تومورها درون ریز م...
جمعه، 08 آذر 1398 - 20:56
فعال سازی نابجای مسیر سونیک هج هاگ(SHH) در انواع سرطان ها از جمله کلانژیوکارسینوماها(CC) دخیل است؛ با این حال، فاکتورهای اثر گذار هنوز ناشناخته است. علاوه براین، مشخص شده است که هیپوکسی درون توموری در مقاومت درمانی از طریق اثرات تعدیل کنندگی روی مسیر...
جمعه، 08 آذر 1398 - 20:56
پیشینه و هدف: آسیب به سلول های اپی تلیالی روده ای و موکوس، موثر بودن شیمی درمانی را بدلیل مکانیسم های دخیل ناشناخته محدود می کند. اطلاعات اندکی موجود است که چگونه سیستم عصبی اینتریک تکثیر، تمایز، نقص و بازسازی سلول های بنیادی روده ای را تنظیم می کند....
جمعه، 08 آذر 1398 - 20:56
سلول های بنیادی مشتق از دندان های شیری(SHED) از به عنوان سلول های بنیادی مزانشیمی اکتودرمی از ستیغ عصبی جنینی منشا می گیرند و از دندان دسیدوآی انسانی جداسازی می شوند. سلول های بنیادی مشتق از دندان شیری همه مارکرهای سلول های بنیادی جنینی(ESCs) مانند O...
جمعه، 08 آذر 1398 - 20:56
سلول های بنیادی خون ساز(HSCs)، همه رده های سلول های خونی بالغ را در تمام طول زندگی موجود تولید می کنند. در مهره داران، سلول های بنیادی خون ساز از گذار اندوتلیوم خون ساز(HE) در کف آئورت پشتی جنینی تولید می شوند. اخیرا ثابت شده است که مجموعه ای از فاکت...
جمعه، 08 آذر 1398 - 20:56
سلول های بنیادی جنینی موشی(mESCs)، اجزای کلیدی در تولید مدل های موشی برای بیماری های انسانی و انجام تحقیقات پایه روی پرتوانی هستند، این در حالی است که ژن های ضروری برای mESCs هنوز شناخته نشده است. ما یک غربالگری ژنومی گسترده را برای ژن های ضروری بر m...
جمعه، 08 آذر 1398 - 20:56
پیش از این، اغلب سلول های بنیادی جنینی انسانی و سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی روی لایه های تغذیه کننده و محیط از نظر شیمیایی تعریف نشده کشت می شوند. محیط آن ها که مربوط به سلول های تغذیه کننده یا محصولات جانوری است اغلب اثر زیادی روی پیوستگی ک...
جمعه، 08 آذر 1398 - 20:56
سلول های بنیادی سرطانی(CSC) بخش کوچکی از توده توموری را شامل می شوند و ب خود نوزایی، تمایز و توانایی تشکیل تومورهای ثانویه مقاوم به شیمی درمانی مشخص می شوند. خودنوزایی سلول های بنیادی سرطانی از طریق مسیرهای پیام رسانی متنوع از جمله هج هاگ، Notch و مس...
جمعه، 08 آذر 1398 - 20:50
تنوع سلول- سلول در پتانسیل بازسازی کنندگی سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) مانع از کاربرد سلول درمانی با این سلول ها در بالین می شود. ناهمگونی سلولی در بین کشت های سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از گونه ها و بافت های مختلف مشترک است. این مطالعه پیشرف...
پنجشنبه، 23 آبان 1398 - 22:47
پالپ دندان یک منبع به آسانی در دسترس از سلول های بنیادی پالپ دندانی بالغ(DPSCs) را ارائه می کند. رویکرد ترجیحی برای جداسازی DPSC یک هضم آنزیمی است. با این حال، مدت زمان فعالیت آنزیمی حیاتی است. هدف این مطالعه جداسازی جمعیت DPSCs با استفاده از این روش...
پنجشنبه، 23 آبان 1398 - 22:47
بازآرایی استخوانی قویا بوسیله فرایندهای دینامیکی که چرخه بین تشکیل و بازجذب استخوان هستند تنظیم می شود و اینترلوکین 17 به طور حیاتی فعال شدن و تمایز استئوبلاست ها و استئوکلاست ها را هماهنگ می سازد. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) درون محیط طبیعی شان م...
پنجشنبه، 23 آبان 1398 - 22:47
نمونه های بالینی انسانی منبع ارزشمندی از سلول های بنیادی ساکن بافت هستند، اما چنین سلول ها نیازمند این است که بلافاصله بعد از جمع آوری بافت، جداسازی شوند. برای افزایش مدت زمانی که می توانیم سلول ها را از نمونه های انسان جداسازی کنیم، ما یک محلول حفاظ...
پنجشنبه، 23 آبان 1398 - 22:47
آسیب غضروف مفصلی می تواند منجر به بدشکلی، درد و عملکرد نامناسب شدید در مفاصل شود. با این حال به دلیل فقدان عروق خونی و اعصاب در غضروف مفصلی، ظرفیت خود ترمیمی غضروف مفصلی محدود است. در این مطالعه، ما بیان مدیفه کننده شبه یوبی کوئی تین کوچک1(SUMO1)، SU...
پنجشنبه، 23 آبان 1398 - 22:47
سلول های بنیادی مزانشیمی، سلول هایی چند توان با ظرفیت خودنوزایی و تمایز به بافت های با منشا مزودرمی هستند. این سلول ها عوامل درمانی احتمالی برای اختلالات اتوایمن هستند، زیرا آن ها توانایی تعدیل کنندگی ایمنی قابل توجهی را ارائه می دهند. افزایش بیماری ...
پنجشنبه، 23 آبان 1398 - 22:47
سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی(ASCs) به عنوان ابزاری مفید برای پزشکی بازساختی در نظر گرفته می شوند که این امر بدلیل توانایی های آن ها در تمایز، خودنوزایی و تعدیل ایمنی است. این سلول ها به دلیل فراوانی و جداسازی آسان شان در مجموعه های بالینی مد...
پنجشنبه، 23 آبان 1398 - 22:47
صفحه 10 از 41ابتدا   قبلی   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان