(آرشیو سال 1398)
سلول درمانی راه حل های امیدوار کننده ای را برای بیماری ها و آسیب هایی که داروها و درمان های معمولی نمی توانند آن ها را به طور موثر درمان کنند، ارائه می دهد. برای رسیدن و توجیه پتانسیل درمانی کامل، بقا، زنده مانی، تلفیق شدن آن ها با بافت هدف، خانه گزی...
دوشنبه، 09 اردیبهشت 1398 - 16:01
پروتئازها آنزیم های هیدرولیتیکی هستند که برای انواع فرایندهای فیزیولوژیک اساسی هستند، اما عدم تنظیم آن ها منجر به عملکردهای نابجایی می شود که شروع و پیشرفت بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان را افزایش می دهند. پروتئازها تقریبا در همه مشخصه های سرطان د...
دوشنبه، 09 اردیبهشت 1398 - 16:01
ترشح فاکتورهای ترشحی بالقوه بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) با توجه به مزایایی که می تواند در زمینه طب بازساختی داشته باشد، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در واقع، چند توانی آزمایشگاهی این سلول ها و ظرفیت ترشحی آن ها برای فاکتورهای رگزایی ک...
دوشنبه، 09 اردیبهشت 1398 - 15:07
مشخص شده است که وزیکول های خارج سلولی(EVs) نقش های مهمی را در ارتباطات سلول-سلول بازی می کنند. در این جا، ما نقش وزیکول های خارج سلولی مشتق از عضلات و میکروRNAهای آن ها را در از دست رفتن جمعیت سلول های بنیادی استخوان با افزایش سن بررسی کردیم. پیری در...
دوشنبه، 09 اردیبهشت 1398 - 15:07
پوست بزرگ ترین اندام در بدن انسان است، و نواقص پوستی بسیار شایع هستند. پیوند تکه ها یا فلپ های پوستی بهترین درمان برای نواقص زخمی شدید است و جایگاه بافت اهدایی معمولا طی این فرایند قربانی می شود. زیست مواد سلول زدایی شده که عمدتا از اندام ها و بافت ه...
دوشنبه، 09 اردیبهشت 1398 - 15:07
یافتن یک رویکرد درمانی موثر، هدف اولیه برای تحقیقات فعلی و تحقیقات برای اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک(ASL) است که یک بیماری عصبی کشنده است که بوسیله تخریب و از دست رفتن نورون های حرکتی فوقانی و تحتانی مشخص می شود. روش های پیوند بر اساس سلول های بنیادی ب...
دوشنبه، 09 اردیبهشت 1398 - 15:07
چاقی یک ریسک فاکتور اصبی برای بسیاری از بیماری های مزمن از جمله دیابت، کبد چرب و سرطان است. نشان داده شده است که تکثیر توده چربی با تمایز چربی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی(ASCs) مرتبط است. با این حال، مکانیسم های دخیل در این اثر هنوز نشان دا...
دوشنبه، 09 اردیبهشت 1398 - 15:07
میکرووزیکول ها(MVs) مشتق از اجزای نیچ مغز استخوان، نقش مهمی را در بازبرنامه ریزی ژنتیکی و آپوپتوز ناشی از داروهای متعاقب آن در سلول های لوکمیایی دارا هستند. در این جا، ما دریافتیم که تیمار کورکومین یا داونوروبیسین، ارتباط از طریق میکرووزیکول های سلول...
شنبه، 07 اردیبهشت 1398 - 23:36
سکته دلیل اصلی ناتوانی های فیزیکی در بین بزرگسالان می باشد. سلول های بنیادی مانند سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) انواع مواد زیست فعال از جمله فاکتورهای تروفیک و وزیکول های خارج سلولی(EVs) را به مغز آسیب دیده ترشح می کنند که ممکن است با نورون زایی، رگ...
شنبه، 07 اردیبهشت 1398 - 23:36
کارسینومای هپاتوسلولار(HCCs)، که اغلب از آسیب کبدی مزمن ناشی می شود، دارای بقای 5 ساله شرطی ضعیف است و به عنوان تومور ناهمگون شناخته می شود. با توجه به ناهمگونی کارسینومای هپاتوسلولار، در کنار یافته های مدالیته های تصویر برداری های متداول و مارکرهای ...
شنبه، 07 اردیبهشت 1398 - 23:36
اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مغز استخوان یا سلول های پیش ساز قلبی می توانند بعد از ایسکمی و آسیب مربوط به جریان مجدد(پرفیوژن مجدد)، آپوپتوز را در سلول های میوکاردی کاهش دهند. با این حال، در مورد اثرات اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مشتق ا...
شنبه، 07 اردیبهشت 1398 - 23:36
گرافت های عروقی مرسوم از پلیمرهای سنتتیک یا بافت های جانوری یا انسانی مرده ساخته می شوند و نیاز بالینی مربوط به نیاز به عروق خونی سهل الوصول را برطرف می سازند اما اغلب با خطراتی همراه هستند. ارزیاهای هیستوپاتولوژیک این مواد واکنش های سلولی میزبانی ن...
شنبه، 07 اردیبهشت 1398 - 23:36
مکانیسم های درمانی دخیل در ترمیم اپی تلیوم مجاری کلیوی نفروپاتی دیابتی(DN) بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BM-MSCs) به طور کامل نشان داده نشده است. اخیرا، انتقال میتوکندری به عنوان یک عملکرد جدید BM-MSCها برای نجات سلول های آسیب د...
شنبه، 07 اردیبهشت 1398 - 23:36
گلیکوزیلاسیون O-GalNAc در گلژی و بوسیله گلیکوزیل ترانسفرازها موسوم به GALNTs شروع می شود. غربالگری های پروتئومیکی بیش از 600 پروتئین مدیفه شده بوسیله O-GalNAc را شناسایی کرده است، اما تعیین ارتباط زیستی این مدیفیکاسیون ها مشکل است. ما یک عملکرد حفاظت...
شنبه، 31 فروردین 1398 - 00:29
بیماری های تنفسی مانند بیماری انسداد ریوی مزمن و فیبروز ریوی منجر به کیفیت زندگی شدیدا مختل شده می شود و بار قابل توجهی را به سیستم سلامت جهانی تحمیل می کند. مدیریت فعلی بیماری ها شامل مداخلات دارویی، استفاده از اکسیژن، کاهش عفونت و پیوند ریه در مراح...
شنبه، 31 فروردین 1398 - 00:29
صفحه 37 از 41ابتدا   قبلی   32  33  34  35  36  [37]  38  39  40  41  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان