مو یک ویژگی مشخص پستانداران است و عملکردهای حیاتی مانند حفاظت، تولید چربی، عرق آپوکرین و فرومون ها و برهمکنش های اجتماعی و جنسی، تنظیم دما و ارائه سلول های بنیادی برای هموستازی پوستی، بازسازی و ترمیم را دارا هستند. فولیکول مو(HF) یک مینی اندام محسوب می شود که شامل ساختارهای پیچیده و به خوبی سازماند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32163945
امروزه، ژن آلفا-2- ماکروگلوبین(A2M) مورد علاقه چندین ژن دخیل در پاتوژنز نکروز عروقی سر ران (ANFH) است. این مولکول می تواند با پروتئین های متعدد مربوط به استخوان زایی برهمکنش کنند. گزارش شده است که هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک(ACTH) از طریق گیرنده خودش روی سطح استئوبلاست ها روی استخوان اثر می گذارد که آ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32163666
سلول های پرتوان مشتق از غضروف در غضروف هیالین و غضروف فیبرو وجود دارند. این سلول ها دارای پتانسیل تمایز چند رده ای هستند و می توانند متحمل چربی زایی، استخوان زایی و غضروف زایی شوند و به عنوان سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) دسته بندی شده اند که حداقل معیارهای مربوط به انجمن بین المللی سلول درمانی را ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32160923
هدف: بررسی اثرات حفاظت عصبی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف(UC-MSCs) روی آسیب مغزی ناشی از پرتو(RIBI) روش ها: 30 موش C57BL/6 ماده به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: کنترل(CON)، گروهی که مغز کاملا تحت پرتو قرار گرفته بود(WBI)، و گروه سلول درمانی شده(MSCs). مغز موش ها در گروه های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32161012
طی دهه گذشته، سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) موجود در ریز محیط مغز استخوان به عنوان کاندیداهای مهم در سلول درمانی در نظر گرفته شده اند. با این حال، استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در مجموعه های بالینی بوسیله مشکل بودن و کارایی پایین مربوط به جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32161623
پیشینه: وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی یکی از امیدوار کننده ترین درمان ها در درمان های حفاظت کننده و/یا بازسازی کننده در مدل های جانوری سکته و با استفاده از یک دوز 100 میکروگرمی را نشان می دهند. با این حال، این که آیا دوز وزیکول های خارج سلولی با نتایج مرتبط است یا خیر، مش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32075692
پیشینه: شواهد قابل توجه از این فرضیه حمایت می کنند که اپی کاردیوم نقش مهمی را در ترمیم و بازسازی قلب دارا است که تا حدی از طریق سلول های پیش سازی است که از طریق گذار اپی تلیالی به مزانشیمی(EMT) به انواع سلول های قلبی تمایز می یابند و تا حدی فاکتورهای پاراکرینی را آزاد می کنند که در ترمیم قلبی مشا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32072905
سلول های بنیادی، سلول های تمایز نیافته ای هستند که پتانسیل زیادی برای تمایز چند رده ای دارند. این سلول ها به سلول های بنیادی بالغ مانند سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) و سلول های بنیادی جنینی(ESCs) دسته بندی می شوند. هم چنین سلول های بنیادی توانایی درمانی بالقوه ای را به دلیل پرتوانی، خود نوزایی و تو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32072899
اندوتلیالی شدن یک بستر مهندسی بافت شده برای کاربرد آن به عنوان یک گرافت عروقی مصنوعی مهم است. برخلاف پیشرفت های اخیر در ساخت گرافت مصنوعی، ساخت یک گرافت با ضخامت کمتر از 5 میلی متر به دلیل اندوتلیالی شدن غیر کافی مشکل است که منجر به ترومبوز بعد از پیوند می شود. ما در صدد بودیم که هم کشتی سلول های بن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32070734
ادبیات پزشکی بازساختی، رویکردهای درمانی به واسطه سلول های بنیادی/پیش ساز مزانشیمی(MSCs) را به دلیل پتانسیل بالایشان در مدیریت بیماری های مختلف و نواقص بافتی پیشنهاد کرده است. سلول های بنیادی مزانشیمی دندانی جایگزین های امیدوار کننده ای را برای سلول های بنیادی مزانشیمی غیر دندانی ارائه می دهند که به ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32089709
سلول های اندوتلیالی قرنیه انسانی رشده یافته(HCEnC) در شرایط برون تنی، یک گزینه درمانی نوظهور برای درمان بیمارانی هستند که بینایی شان مختل شده است و این با هدف جبران کمبود کلی اهدا کننده برای این مشکلات صورت می گیرد. تکثیر HCEnC هنوز چالش برانگیز است و بدست آوردن سلول ها در مقادیر کافی یک فاکتور محدو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 3208970
طی چند دهه گذشته، اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs-Ex) توجه زیادی را به عنوان ابزاری درمانی در پزشکی بازساختی به خود جلب کرده اند. اگزوزوم ها، وزیکول های خارج سلولی(EVs) هستند که از طریق فرایندهای متنوعی مانند پاسخ استرس، پیری، رگزایی و تمایز سلولی نقش های مهمی را در ارتباطات سلول-س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32087234
آپوپتوز سلول های بنیادی به طور گسترده ای در تکوین جنینی، بازسازی بافتی، ترمیم، پیری و پاتوفیزیولوژی بیماری وجود دارد. مکانیسم مولکولی آپوپتوز سلول های بنیادی به طور گسترده ای بررسی شده است. با این حال، تغییرات در بیومکانیک و نانومورفولوژی به ندرت مطالعه شده است. بنابراین، یک مدل آپوپتوزی برای سلول ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32086253
آپوپتوز سلول های بنیادی به طور گسترده ای در تکوین جنینی، بازسازی بافتی، ترمیم، پیری و پاتوفیزیولوژی بیماری وجود دارد. مکانیسم مولکولی آپوپتوز سلول های بنیادی به طور گسترده ای بررسی شده است. با این حال، تغییرات در بیومکانیک و نانومورفولوژی به ندرت مطالعه شده است. بنابراین، یک مدل آپوپتوزی برای سلول ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32086253
طی چند دهه گذشته، اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs-Ex) توجه زیادی را به عنوان ابزاری درمانی در پزشکی بازساختی به خود جلب کرده اند. اگزوزوم ها، وزیکول های خارج سلولی(EVs) هستند که از طریق فرایندهای متنوعی مانند پاسخ استرس، پیری، رگزایی و تمایز سلولی نقش های مهمی را در ارتباطات سلول-س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32087234
صفحه 1 از 314ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان