اگرچه پیشرفت های قابل توجهی در رساناهای سینتتیک عصبی و تکنیک های جراحی صورت گرفته است، بازسازی کامل بعد از آسیب عصب محیطی(PNI) هنوز بهینه سازی نشده است. ترمیم آسیب عصب محیطی یک فرایند بسیار هتروژن شامل تغییراتی در فنوتیپ سلول های شوآن، فعال شدن ماکروفاژها و بازسازی شبکه عروفی است. در حال حاضر، کارای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31531362
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) دارای ویژی های بازسازی کنندگی و تنظیم کنندگی ایمنی هستند و می توانند به آسانی در شرایط برون تنی جداسازی شده و تکثیر شوند. برخلاف بودن به عنوان یک ابزار قوی برای کاربردهای بالینی، آن ها محدودی هایی را از منظر انتقال، ایمنی و تنوع در پاسخ درمانی ارائه می دهند. به طور جال...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31533317
گذار اپی تلیالی-مزانشیمی(EMT) فرایندی است که طی تکوین جنینی، بهبودی زخم و تحت برخی از فرایندهای پاتولوژیک از جمله فیبروز و پیشرفت تومور اتفاق می افتد. تغییرات مولکولی که درون سلول های اپی تلیالی طی تغییر شکل از فنوتیپ مزانشیمی رخ می دهد به خوبی مطالعه شده است. با این حال، امروزه، مکانیسم القای گذار ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31569731
اهداف: ما اثر زمان، دمای ذخیره سازی و دی متیل سولفوکساید (DMSO) را روی زنده مانی سلول های بنیادی خون ساز و هم چنین روی تغییرات آپوپتوزی خون بند ناف ذوب شده بررسی کردیم. مواد و روش ها: 13 واحد خون بند ناف حفاظت انجمادی شده ذوب شد و نیمی از آن ها در دمای اتاق(RT) و نیمی دیگر در دمای 4 درجه ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31327732
در مطالعه قبلی، ما یک رده سلول بنیادی پرتوان القایی اسب(E-iPSCs) را از سلول های بنیادی مشتق از چربی اسب(ASCs) و با استفاده از وکتور لنتی ویروسی کد کننده چهار فاکتور رونویسی(Oct4، Sox2، Klf4 و c-Myc) تولید کردیم. در مطالعه حاضر، ما سعی در تمایز این E-iPSCs به سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) با استفاده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31505996
در مطالعه قبلی، ما یک رده سلول بنیادی پرتوان القایی اسب(E-iPSCs) را از سلول های بنیادی مشتق از چربی اسب(ASCs) و با استفاده از وکتور لنتی ویروسی کد کننده چهار فاکتور رونویسی(Oct4، Sox2، Klf4 و c-Myc) تولید کردیم. در مطالعه حاضر، ما سعی در تمایز این E-iPSCs به سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) با استفاده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31505996
هدف از مطالعه: بیماری کم خونی داسی شکل(SCD) یک اختلال منوژن شایع است که بوسیله یک جایگزینی A به T در ژن بتا-گلوبین مشخص می شود که این امر منجر به تولید هماگلوبین S یا HbS می شود. پلیمریزاسیون HbS منجر به عوارض جانبی قابل توجهی شامل انسداد عروقی، درد، کم خونی همولیتیک و آسیب اندام های انتهایی می ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31483336
خون بند ناف(CB) یک محصول پزشکی با منشا انسانی و با ویژگی های سلولی منحصربفرد مانند حضور سلول های بنیادی چند توان، سلول های ایمنی ذاتی و اجزای خون جنینی است. پیوند خون بند ناف، نرخ بالایی از کایمریسم اهدایی، و یک تعادل خوب از اثرات پیوند از میزبان(GVH) و لوکمیا علیه پیوند(GVL) ارائه می دهد. استفاده ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31373684
پیشینه: گرافت چربی به طور فزاینده ای در زمینه جراحی پلاستک استفاده می شود. تکنیک های بدست آوردن بافت که به طور گسترده ای استفاده می شود شامل جداسازی سلول های بنیادی مشتق از چربی از لیپوآسپیره است. دو جریان بزرگ بدست آوردن چربی برای گرافت کردن چربی وجود دارد: لیپوساکشن مکانیکی و لیپوساکشن دستی. ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31475555
پیشینه: گرافت چربی به طور فزاینده ای در زمینه جراحی پلاستک استفاده می شود. تکنیک های بدست آوردن بافت که به طور گسترده ای استفاده می شود شامل جداسازی سلول های بنیادی مشتق از چربی از لیپوآسپیره است. دو جریان بزرگ بدست آوردن چربی برای گرافت کردن چربی وجود دارد: لیپوساکشن مکانیکی و لیپوساکشن دستی. ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31475555
تنظیم نامناسب رگزایی یک واقعه مشاهده شده در اختلالات متعدد مانند پای دیابتی، ایسکمی بحرانی اندام حرکتی و انفارکته میوکاردی است. سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) دارای پتانسیل رگزایی هستند و اخیرا به عنوان ابزاری قوی برای سلول درمانی و پیشرفت رگزایی ظهور کرده اند. اگرچه سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31468060
سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs)، که قبلا آن ها را سلول های بنیادی مزانشیمی می نامیدند، سلول های چند توان غیر خونسازی هستند که در سراسر دنیا به صورت بالینی استفاده می شوند و منبع امیدوار کننده ای برای سلول درمانی آلوژن هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی، که بدوا از مغز استخوان بدست آمدند می توانند از...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31467564
مواد از نظر زیستی فعال و مواد پلیمری استفاده شده در مهندسی بافت یکی از جذاب ترین زمینه های تحقیقاتی در دهه ها گذشته بوده است که می توان به طور ویژه به استفاده از مواد به راحتی در دسترس از بیماران اشاره کرد که هر گونه پاسخ ایمنی بیمار را کاهش می دهند یا حذف می کنند. در این مطالعه، داربست های نانوفیبر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31476405
حس کردن ژئومتری سلول ها ناگزیر شامل بازآرایی اسکلت سلولی و فعال شدن پیام رسانی های بیوشیمیایی است که ابعاد متعددی از رفتارهای سلولی مانند تکثیر، تمایز و مهاجرت را کنترل می کنند. انواع رفتارهای سلولی وابسته به اندازه، شکل و ژئومتری نشان داده شده است، اما نقش کایرالیته ژئومتریک در تنظیم رفتارهای سلولی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31476662
متاستاز زمانی ایجاد می شود که سلول های سرطانی از جایگاه اولیه یک تومور بدخیم به بافت های پیرامونی و دور پراکنده می شود و حیاتی ترین مشکل در درمان سرطان است. گروه ما سلول های بنیادی سرطانی(CSCs) را در حضور محیط شرطی(CM) سلول های مشتق از بافت سرطانی، از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) تولید کرد. ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31450740
صفحه 12 از 310ابتدا   قبلی   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان