از زمانی که اولین بیماران در ووهان چین شناسایی شدند، بیماری کروناویروس جدید 2019(COVID-19) به یک شرایط اورژانسی برای سلامت عمومی جهان تبدیل شده است. از آن زمان، هیچ دارو یا واکسن خاصی برای درمان بیماران مبتلا به COVID-19 در دسترس نبوده است. پیشنهاد شده است که سیستم ایمنی و التهاب نقش مرکزی را در بیم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32460839
مطالعه جذاب اخیر فعالیت تنفسی بهبود یافته بیماران مبتلا به بیماری کروناویروس جدید 2019(COVID-19) را بعد از تزریق درون سیاهرگی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) گزارش کرده است. این نتایج نشان می دهد که استفاده درون سیاهرگی سلول های بنیادی مزانشیمی یک درمان بی خطر و موثر برای پنومونی COVID-19 به عنوان یک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32489692
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های استرومایی چند توان در بافت های بالغ مختلف هستند. مطالعات متعدد نشان می دهد که سلول های بنیادی مزانشیمی اگزوزوم هایی را ترشح کنند که به عنوان یک واسطه در نیج توموری عمل می کنند و نقش های متعددی را در تومورزایی، رگزایی و متاستاز بازی می کنند. برعکس، مطالعاتی هس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31114198
کشف و تایید بیومارکرهای حاصل از پیشرفت فناوری ها در آنالیز مسیرهای ژنومیکس، ترانسکریپتومیک، لیپیدومیک و متابولومیک دخیل در بیماری زایی بیماری های انسانی پیچیده منجر به ایجاد رویکردهای طراحی شده شخصی و منطقی برای مدیریت بالینی چنین بیماری هایی شده است. اگرچه برخی از این رویکردها برای اسکلروزیس سیست...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29789665
میتوکندری به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی دخیل در هموستازی موجود شناخته می شود و به موجب آن تنظیم میتوکندریای سلول های بنیادی به طور فزاینده ای مهم شده است. استخوان به عنوان یک اندام منشا گرفته از متعهد شدن رده ای و برهمکنش های سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های بنیادی خون ساز، اندامی را ارائه می ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31126872
اگزوزوم ها نانو وزیکول های ترشح شده بوسیله تقریبا همه سلول ها هستند. اگزوزوم ها انتقال جانبی ماکرو مولکول های متنوع از جمله پروتئین های غیر ترشحی، کلاس های مختلف RNA، متابولیت ها و فاکتورهای مربوط به غشای لیپیدی که پیش از این تصور می شد بالفطره مربوط به خود سلول باشند را وساطت می کنند. به نظر می رسد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31381842
پیشینه: از دست رفتن استخوان جمجمه چهره، یکی از وقایع شایع است که از نواقص پریودنتال کوچک تا نواقص بزرگی که بدنبال تروما، جراحی و بدریختی های مادرزادی را شامل می شود. ضروری است برای جلوگیری از مشکلات کارکردی و زیبایی شناختی این نواقص با نهایت دقت تشریح شوند. حفره دهان انسان منبع غنی از سلول های بن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31862388
ریز محیط تومور(TME) یک شبکه پیچیده از ماکرو مولکول های ماتریکس خارج سلولی(ECM) است که مملو از مجموعه از سلول ها از جمله فیبروبلاست های مربوط به سرطان(CAFs)، سلول های عضلات صاف مرتبط با عروق خونی، پری سیت ها، سلول های اندوتلیالی، سلول های بنیادی مزانشیمی و انواع سلول های ایمنی است. در تومورها هموستاز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31415910
مغز استخوان از نظر فضایی یک نیچ محدود شده و خانه سلول های رده خون ساز و مزانشیمی در یک وضعیت متعهدانه سلسله مراتبی است. اگرچه سلول ها درون این نیچ بسیار متمرکز شده اند اما در معرض تنظیم بوسیله تغییرات محیطی و/یا خونی از طریق رگزایی های گسترده قرار دارند. آدیپوسیت های مغز استخوان مشتق شده از سلول ها...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32144195
صفحه رشد یک جزء ضروری تکوین استخوان درون غضروفی است. صفحه رشد و ساختار در برگیرنده آن (پری کندریوم) حاوی منبعی از سلول های بنیادی اسکلتی(SSCs) و سلول های پیش ساز است که قویا در تکوین استخوان مشارکت می کنند. مطالعات درون تنی ردیابی رده ای اخیر با استفاده از مدل های ژنتیکی موشی، دیدگاه های قابل توجهی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32276155
اگزوزوم ها به عنوان وزیکول های خارج سلولی 60 تا 200 نانومتری ترشح شده بوسیله سلول ها هستند که به عنوان یک ترکیب دارویی فعال یا ناقل دارویی در درمان بیماری ها استفاده شده اند. اگزووزن های مشتق از انسان و گیاه، در کارآزمایی های بالینی استفاده شده اند، اما گزارش های کامل تری در مورد اگزوزوم های مشتق از...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32269942
برهمکنش بین سلول های توموری و سلول های غیر بدخیم و ایمنی که ریز محیط تومور(TME) را می سازند برای پاتوفیزیولوژی سرطان حیاتی است. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیادی استرومایی چند توانی هستند که درون اغلب سرطان ها یافته می شوند و نقش حیاتی را بازی می کنند که روی تشکیل و عملکرد ریز محیط توم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32040853
پیشینه: بیماری آلزایمر یک اختلال مخرب عصبی است. از نظر درمانی، پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان (BMMSCs) می تواند نقش سودمندی در مدل های جانوری بیماری آلزایمر داشته باشد. با این حال، مکانیسم های مربوطه به طور کامل نشان داده نشده است. طرح اصلی: به دنبال پیوند BMMSCs، از دست رفتن حافظه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32460886
پیشینه: بیماری آلزایمر یک اختلال مخرب عصبی است. از نظر درمانی، پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان (BMMSCs) می تواند نقش سودمندی در مدل های جانوری بیماری آلزایمر داشته باشد. با این حال، مکانیسم های مربوطه به طور کامل نشان داده نشده است. طرح اصلی: به دنبال پیوند BMMSCs، از دست رفتن حافظه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32460886
سلول های بنیادی /پیش ساز مزانشیمی دهانی در زمینه مهندسی/بازسازی بافت شناخته شده اند که این بدلیل پتانسیل تمایزی چند توانی و بدست آوردن راحت آن ها است. این سلول ها شامل سلول های بنیادی/پیش ساز لیگامنت پریودنتال( PDLSCs)، سلول های بنیادی/پیش ساز پالپ دندان(DPSCs)، سلول های بنیادی/پیش ساز مشتق از دندان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32184830
صفحه 12 از 349ابتدا   قبلی   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان