سلول های بنیادی جنینی پرتوان انسانی دو ویژگی خاص دارند: خودنوزایی و پرتوانی. درک ویژگی های سلول های بنیادی پرتوان و سلول های بنیادی بازبرنامه ریزی شده مهم است. یکی از مشکلات اصلی خطر تومورزایی سلول های بنیادی بازبرنامه ریزی شده است. برای درک فرایند تمایزی که به موجب آن ها سلول های بنیادی به سلول های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32493501
سلول های بنیادی جنینی(ESCs) و سلول های بنیادی بالغ(ASCs) دارای ظرفیت قابل توجهی برای خودنوزایی هستند و این درحالی است که در جنین سریعا در حال تکوین یا بافت های با وضعیت دائم آماده تمایز به پیش سازهای متعدد هستند. این توانایی بوسیله برنامه های ژنتیکی پیچیده ای کنترل می شود که به طور پویایی در مراحل م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32098201
برای استفاده از پتانسیل سلول های بنیادی پرتوان، ما نیاز به درک نحوه تمایز آن ها به انواع سلول های هدف مان داریم. در این جا، ما پروتکلی را برای تمایز سلول های بنیادی جنینی موشی( ESCs) به پیش سازهای کلیوی در یک فرایند مرحله به مرحله ایجاد کردیم. ریز آرایه ها (میکرواری) برای ردیابی تغییرات رونویسی در ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32351711
سلول های بنیادی مزانشیمی به عنوان نوعی سلول امیدوار کننده برای درمان نارسایی قلبی(HF) در نظر گرفته می شوند. به طور ویژه، سلول های بنیادی مزانشیمی در بافت چربی به عنوان یک ابزار درمانی موثر ارزیابی می شوند. با این حال، سلول های بنیادی مزانشیمی چربی، منبع اصلی تولید آدیپوسیت ها هستند و با چاقی به عنوا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32277931
خون بند ناف(UCB) یک منبع جذاب سلول های بنیادی خون ساز برای پیوند در برخی از اختلالات خونی است. یکی از فاکتورهای اصلی تاثیرگذار روی سرنوشت پیوند، تعداد سلول خون بند ناف، به همراه مشابهت آنتی ژن لوکوسیت انسانی و تعداد سلول های CD34+ است. در این جا، ما فاکتورهایی که می توانند روی کیفیت و کمیت واحدهای خ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31896912
سلول های بنیادی مزانشیمی، پیش سازهای مزودرمی مشتق از همه بافت های دارای عروق قابل جداسازی هستند. بر خلاف مطالعات متعدد پایه، پیش بالینی و بالینی، هویت ذاتی و نقش سلول های بنیادی مزانشیمی در ترمیم بافت مدت هاست که به صورت ناشناخته باقی مانده است، انتخاب سلول های بنیادی مزانشیمی به صورت برون تنی از سو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32185170
پیشینه: لنفدمای ثانویه یک بیماری مقاوم است که در آن سلول های بنیادی مشتق از چربی برخی از پتانسیل های درمانی را نشان داده اند. با این حال، مکانیسم عمل آن ها به خوبی درک نشده است. روش ها:نویسندگان سلول های بنیادی مشتق از چربی بیان کننده پدوپلانین را شناسایی کرده اند که به آن ها اجازه داد سلول های ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31985635
بیماری های آلرژیک که شامل آسم، بیماری های پوستی آلرژیک؛ رینیت آلرژیک و ملتحمه آلرژیک هستند، در دهه های اخیر توجه بهداشت جهانی را به خود جلب کرده اند. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به تدریج به انواع روشی بالقوه برای درمان بیماری های آلرژیک ظهور کرده اند که این بدلیل مشخصه های سرکوب کنندگی ایمنی آن ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31445840
بافت های بالغ منابعی از جمعیت های نادر سلولی موسوم به سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی(MSCs) هستند که دارای ویژگی های بازسازی کنندگی بافتی هستند که از تکوین جنینی با آن ها حفظ شده است. همان طور که آن ها سیستم عضلانی اسکلتی را در اوایل زندگی می سازند، بافت های بالغ مانند استخوان، غضروف، عضله و بافت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31069722
پزشکی بازساختی قصد احیای عملکرد طبیعی سلول ها، بافت ها و اندام های آسیب دیده یا بیمار با استفاده از مجموعه ای از رویکردهای مختلف از جمله درمان های مبتنی بر سلول را دارد. در زمینه دامپزشکی، پزشکی بازساختی قویا با استفاده از سلول های استرومایی مزانشیمی (MSCs) مرتبط است که جزئی از سیستم ترمیم بدن هستند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32545382
رگزایی سریع برای بازسازی پالپ دندانی به دلیل محدودیت فضایی محیط دندانی مورد نیاز است. وزیکول های خارج سلولی(EVs) آزاد شده از سلول های استرومای دندانی اثرات پیش رگزایی بالقوه ای را نشان می دهند. از آن جایی که وزیکول های خارج سلولی با مشکل پاکسازی سریع و تجمع اندک در بافت های هدف مواجه هستند، یک سیستم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32545804
جمعیت های سلولی متعدد مشتق از مغز استخوان نشان داده اند که دارای پتانسیل بازسازی کنندگی قلب هستند. در بین آن ها سلول های بنیادی خون ساز CD133+ و هم چنین سلول های بنیادی مزانشیمی تکثیر شده در کشت که به صورت تازه جداسازی شده اند. به طور متناوب، بوسیله خالص سازی سلول های CD271+ مشتق از مغز استخوان، پیش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32545336
وزیکول های خارج سلولی از انواع مختلف سلول ها آزاد می شوند و از طریق انتقال زیست مولکول هایی مانند اسیدهای نوکلئیک، پروتئین ها و لیپیدها به سلول های گیرنده در ارتباطات بین سلولی مشارکت می کنند. اگزوزوم ها، وزیکول های خارج سلولی 30 تا 120 نانو متری هستند که در شرایط پاتولوژیک متعددی دخیل هستند. سلول ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32544615
به دلیل مباحث ایمنی و ایمپلنت شدن ضعیف سلول های بنیادی مزانشیمی، اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی به عنوان یک درمان قابل توجه برای آسیب طناب نخاعی(SCI) در نظر گرفته شده اند. با این حال، بهره وری ناکافی اگزوزوم ها، پتانسیل درمانی آن ها برای کاربرد بالینی را محدود می کند. علاوه بر این، توا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32545361
به دلیل مباحث ایمنی و ایمپلنت شدن ضعیف سلول های بنیادی مزانشیمی، اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی به عنوان یک درمان قابل توجه برای آسیب طناب نخاعی(SCI) در نظر گرفته شده اند. با این حال، بهره وری ناکافی اگزوزوم ها، پتانسیل درمانی آن ها برای کاربرد بالینی را محدود می کند. علاوه بر این، توا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32545361
صفحه 14 از 349ابتدا   قبلی   9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان