سلول های استرومایی مزانشیمی، سلول های چند توانی هستند که برای درمان انواع مشکلات پزشکی استفاده شده اند. طی دهه گذشته، هیجان قابل توجهی به استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی برای درمان بیماری های مخرب عصبی وجود داشته است که مشخصا کشنده هستند و درمان قوی برای آن ها وجود ندارد. در این مطالعه مروری، ما...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31054608
پیری یک بیماری پیشرونده است که حدود 900 میلیون فرد را در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار داده است و در سال های اخیر، مکانیسم پیری و بیماری های مربوط به پیری به خوبی مطالعه شده است. درمان ها برای بیماری های مربوط به پیری نیز در حال پیشرفت هستند. برای درمان طولانی مدت بیماری های مربوط به پیری، طب گیاهی به ط...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31915506
موانع سیتولوژی و بافت شناسی، موانع عمده برای ترمیم چندین آسیب بافتی هستند. در جست و جوی امیدوار کننده ترین استراتژی های درمانی برای اسیب طناب نخاعی(SCI)، پیوند مبتنی بر سلول های بنیادی به همراه مواد/فناوری های مختلف به طور گسترده ای برای تقویت ترمیم آسیب طناب نخاعی استفاده شده است. کیتوسان(CS) پتانس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31302172
کروناویروس دو سندرم تنفسی حاد شدید(SARS-CoV-2) یک دلیل بیماری کروناویروس 2019(COVID-19) است که منجر به یک پاندمی جهانی شده است. شیوع این ویروس اثرات جهانی مانند محدود کردن فعالیت ها، رکود اقتصادی و فروپاسی فراساختارهای بهداشتی و سلامتی داشته است. عفونت شدید SARS-CoV-2 منجر به یک طوفان سیتوکینی می ش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32582401
از زمانی که اولین بیماران در ووهان چین شناسایی شدند، بیماری کروناویروس جدید 2019(COVID-19) به یک شرایط اورژانسی برای سلامت عمومی جهان تبدیل شده است. از آن زمان، هیچ دارو یا واکسن خاصی برای درمان بیماران مبتلا به COVID-19 در دسترس نبوده است. پیشنهاد شده است که سیستم ایمنی و التهاب نقش مرکزی را در بیم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32460839
مطالعه جذاب اخیر فعالیت تنفسی بهبود یافته بیماران مبتلا به بیماری کروناویروس جدید 2019(COVID-19) را بعد از تزریق درون سیاهرگی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) گزارش کرده است. این نتایج نشان می دهد که استفاده درون سیاهرگی سلول های بنیادی مزانشیمی یک درمان بی خطر و موثر برای پنومونی COVID-19 به عنوان یک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32489692
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های استرومایی چند توان در بافت های بالغ مختلف هستند. مطالعات متعدد نشان می دهد که سلول های بنیادی مزانشیمی اگزوزوم هایی را ترشح کنند که به عنوان یک واسطه در نیج توموری عمل می کنند و نقش های متعددی را در تومورزایی، رگزایی و متاستاز بازی می کنند. برعکس، مطالعاتی هس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31114198
کشف و تایید بیومارکرهای حاصل از پیشرفت فناوری ها در آنالیز مسیرهای ژنومیکس، ترانسکریپتومیک، لیپیدومیک و متابولومیک دخیل در بیماری زایی بیماری های انسانی پیچیده منجر به ایجاد رویکردهای طراحی شده شخصی و منطقی برای مدیریت بالینی چنین بیماری هایی شده است. اگرچه برخی از این رویکردها برای اسکلروزیس سیست...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29789665
میتوکندری به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی دخیل در هموستازی موجود شناخته می شود و به موجب آن تنظیم میتوکندریای سلول های بنیادی به طور فزاینده ای مهم شده است. استخوان به عنوان یک اندام منشا گرفته از متعهد شدن رده ای و برهمکنش های سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های بنیادی خون ساز، اندامی را ارائه می ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31126872
اگزوزوم ها نانو وزیکول های ترشح شده بوسیله تقریبا همه سلول ها هستند. اگزوزوم ها انتقال جانبی ماکرو مولکول های متنوع از جمله پروتئین های غیر ترشحی، کلاس های مختلف RNA، متابولیت ها و فاکتورهای مربوط به غشای لیپیدی که پیش از این تصور می شد بالفطره مربوط به خود سلول باشند را وساطت می کنند. به نظر می رسد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31381842
پیشینه: از دست رفتن استخوان جمجمه چهره، یکی از وقایع شایع است که از نواقص پریودنتال کوچک تا نواقص بزرگی که بدنبال تروما، جراحی و بدریختی های مادرزادی را شامل می شود. ضروری است برای جلوگیری از مشکلات کارکردی و زیبایی شناختی این نواقص با نهایت دقت تشریح شوند. حفره دهان انسان منبع غنی از سلول های بن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31862388
ریز محیط تومور(TME) یک شبکه پیچیده از ماکرو مولکول های ماتریکس خارج سلولی(ECM) است که مملو از مجموعه از سلول ها از جمله فیبروبلاست های مربوط به سرطان(CAFs)، سلول های عضلات صاف مرتبط با عروق خونی، پری سیت ها، سلول های اندوتلیالی، سلول های بنیادی مزانشیمی و انواع سلول های ایمنی است. در تومورها هموستاز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31415910
مغز استخوان از نظر فضایی یک نیچ محدود شده و خانه سلول های رده خون ساز و مزانشیمی در یک وضعیت متعهدانه سلسله مراتبی است. اگرچه سلول ها درون این نیچ بسیار متمرکز شده اند اما در معرض تنظیم بوسیله تغییرات محیطی و/یا خونی از طریق رگزایی های گسترده قرار دارند. آدیپوسیت های مغز استخوان مشتق شده از سلول ها...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32144195
صفحه رشد یک جزء ضروری تکوین استخوان درون غضروفی است. صفحه رشد و ساختار در برگیرنده آن (پری کندریوم) حاوی منبعی از سلول های بنیادی اسکلتی(SSCs) و سلول های پیش ساز است که قویا در تکوین استخوان مشارکت می کنند. مطالعات درون تنی ردیابی رده ای اخیر با استفاده از مدل های ژنتیکی موشی، دیدگاه های قابل توجهی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32276155
اگزوزوم ها به عنوان وزیکول های خارج سلولی 60 تا 200 نانومتری ترشح شده بوسیله سلول ها هستند که به عنوان یک ترکیب دارویی فعال یا ناقل دارویی در درمان بیماری ها استفاده شده اند. اگزووزن های مشتق از انسان و گیاه، در کارآزمایی های بالینی استفاده شده اند، اما گزارش های کامل تری در مورد اگزوزوم های مشتق از...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32269942
صفحه 3 از 340ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان