جستجو
ورود
  01 خرداد 1398
یافتن یک رویکرد درمانی موثر، هدف اولیه برای تحقیقات فعلی و تحقیقات برای اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک(ASL) است که یک بیماری عصبی کشنده است که بوسیله تخریب و از دست رفتن نورون های حرکتی فوقانی و تحتانی مشخص می شود. روش های پیوند بر اساس سلول های بنیادی به سبب پتانسیل بالقوه برای متمایزکردن هم زمان جنبه ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30911936
چاقی یک ریسک فاکتور اصبی برای بسیاری از بیماری های مزمن از جمله دیابت، کبد چرب و سرطان است. نشان داده شده است که تکثیر توده چربی با تمایز چربی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی(ASCs) مرتبط است. با این حال، مکانیسم های دخیل در این اثر هنوز نشان داده نشده است. ما دریافتیم که استئوپونتین(OPN) در سل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30911298
میکرووزیکول ها(MVs) مشتق از اجزای نیچ مغز استخوان، نقش مهمی را در بازبرنامه ریزی ژنتیکی و آپوپتوز ناشی از داروهای متعاقب آن در سلول های لوکمیایی دارا هستند. در این جا، ما دریافتیم که تیمار کورکومین یا داونوروبیسین، ارتباط از طریق میکرووزیکول های سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان KG-1(BMSCs)، بیان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30916405
سکته دلیل اصلی ناتوانی های فیزیکی در بین بزرگسالان می باشد. سلول های بنیادی مانند سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) انواع مواد زیست فعال از جمله فاکتورهای تروفیک و وزیکول های خارج سلولی(EVs) را به مغز آسیب دیده ترشح می کنند که ممکن است با نورون زایی، رگزایی و حفاظت عصبی تقویت شده مرتبط باشد. وزیکول های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30915025
کارسینومای هپاتوسلولار(HCCs)، که اغلب از آسیب کبدی مزمن ناشی می شود، دارای بقای 5 ساله شرطی ضعیف است و به عنوان تومور ناهمگون شناخته می شود. با توجه به ناهمگونی کارسینومای هپاتوسلولار، در کنار یافته های مدالیته های تصویر برداری های متداول و مارکرهای توموری، دیدگاه های متنوعی باید برای درمان چنین توم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30911692
اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مغز استخوان یا سلول های پیش ساز قلبی می توانند بعد از ایسکمی و آسیب مربوط به جریان مجدد(پرفیوژن مجدد)، آپوپتوز را در سلول های میوکاردی کاهش دهند. با این حال، در مورد اثرات اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مشتق از چربی(ADSCs) که فراوانی بیشتر و عوارض جانبی کمتری...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30911413
گرافت های عروقی مرسوم از پلیمرهای سنتتیک یا بافت های جانوری  یا انسانی مرده ساخته می شوند و نیاز بالینی مربوط به نیاز به عروق خونی سهل الوصول را برطرف می سازند اما اغلب با خطراتی همراه هستند. ارزیاهای هیستوپاتولوژیک این مواد واکنش های سلولی میزبانی ناخواسته و/یا تخریب مکانیکی ناشی بازآرایی ناکا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30918113
مکانیسم های درمانی دخیل در ترمیم اپی تلیوم مجاری کلیوی نفروپاتی دیابتی(DN) بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BM-MSCs) به طور کامل نشان داده نشده است. اخیرا، انتقال میتوکندری به عنوان یک عملکرد جدید BM-MSCها برای نجات سلول های آسیب دیده گزارش شه است. ما انتقال میتوکندری از BM-MSCهای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30914727
گلیکوزیلاسیون O-GalNAc در گلژی و بوسیله گلیکوزیل ترانسفرازها موسوم به GALNTs شروع می شود. غربالگری های پروتئومیکی بیش از 600 پروتئین مدیفه شده بوسیله O-GalNAc را شناسایی کرده است، اما تعیین ارتباط زیستی این مدیفیکاسیون ها مشکل است. ما یک عملکرد حفاظت شده برای GALNT3 را در سلول های بنیادی تروفوبلاستی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30917321
بیماری های تنفسی مانند بیماری انسداد ریوی مزمن و فیبروز ریوی منجر به کیفیت زندگی شدیدا مختل شده می شود و بار قابل توجهی را به سیستم سلامت جهانی تحمیل می کند. مدیریت فعلی بیماری ها شامل مداخلات دارویی، استفاده از اکسیژن، کاهش عفونت و پیوند ریه در مراحل پیشرفته بیماری است. درک رو به افزایش از مکانیسم ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30917290
بررسی های اخیر نقش های سرکوب کننده توموری miR-16 و miR-34a را نشان داده است. هم چنین آن ها برخی از ویژگی ها را با توجه به مسیرهای پیام رسانی سلول سرطانی هدف که آن ها کنترل می کنند، به اشتراک می گذارند. بنابراین، در این مطالعه ما در صدد بودیم که بیشتر بررسی کنیم که آیا القای اگزوژن miR-16 و miR-34a ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30916815
بسیاری از زیر جمعیت های مختلف وزیکول های خارج سلولی کوچک تر از اندازه سلولی(EVs) توصیف شده اند. وزیکول های خارج سلولی از همه انواع سلول ها آزاد می شوند و نشان داده شده است که هموستازی فیزیولوژیک طبیعی و هم چنین وضعیت پاتولوژیک را بوسیله تاثیر گذاشتن روی تکثیر، تمایز و خانه گزینی اندام، آسیب و ریکاور...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30917031
پرینت سه بعدی(3D) ماتریکس خارج سلولی(ECM) سلول زدایی شده برای ضمانت ایجاد یک محیط فیزیولوژیک واقعی برای مهندسی بافت انجام می شود. با این حال، منبع محدود، زیست سازگاری و زیست ایمنی ECM سلول زدایی شده در استفاده های بالینی وسیع با نقصان هایی روبرو است. ماتریکس خارج سلولی اتوژن، زیست سازگار، زیست فعال ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30917346
سلول های بنیادی مشتق از چربی(ASCs)، مجموعه ای از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) هستند که می توانند براحتی از بافت های چربی بدست آیند و  دارای بسیاری از ویژگی های بازسازی کننده شبیه سایر سلول های بنیادی مزانشیمی هستند. سلول های بنیادی مشتق از چربی به راحتی به فلاسک های کشت پلاستیکی می چسبند، در ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30921703
پاپیلای درمی یک از دو بخش مزانشیمی اصلی فولیکول مو(HF) است. پیش از این ما جمعیتی از سلول های بنیادی درمی فولیکول مو(hfDSCs) را گزارش کرده ایم که در جهت بازسازی غلاف درمی(DS) عمل می کنند اما بطور پیچیده ای در تولید سلول های جدید پاپیلای درمی بالغ در شروع رشد آناژن مو برای حفظ چرخه طبیعی فولیکول مو و ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30919474
صفحه 5 از 281ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان