از اواخر سال 2019 ، جمعیت جهان با گسترش ویروس کرونای جدید SARS-CoV-2 عامل عفونت COVID-19 مواجه شد. در تقریباً 14٪ از بیماران مبتلا به کرونا ویروس جدید ، عفونت با ایجاد ذات الریه که نیازمند تهویه مکانیکی است پیشرفت می کند. در حال حاضر ، هیچ درمان ضد ویروسی خاصی برای همه گیری COVID-19 پیشنهاد نشده اس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32283815
این مطالعه کوهورت غیر تصادفی آینده نگر ، ایمنی و اثربخشی اگزوزوم های (ExoFloTM) حاصل از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان آلوژنیک را به عنوان درمانی برای COVID-19 شدید نشان می دهد. در آوریل 2020 ، ExoFlo به 24 بیمار با واکنش های زنجیره ای پلیمراز مثبت SARS-CoV-2 که همگی آنها علائم COVID-19 شدید...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32380908
چکیدهمطالعه وزیکول های خارج سلولی (EVs) پتانسیل شناسایی مکانیسم های سلولی و مولکولی ناشناخته را در ارتباطات بین سلولی و هموستاز اندام ها و بیماریها داراست. اگزوزومها ، با قطر متوسط 100 نانومتر ، زیر مجموعه ای از وزیکول های خارج سلولی هستند. منشأ پیدایش اگزوزوم ها در اندوزوم ها است و برهم کنش های بعد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32029601
شواهد تجربی جمع آوری شده در طول دهه ها ، بر انعطاف پذیری اپیتلیالی- مزانشیمی (EMP) اشاره دارد ، که در مجموع شامل تغییر حالت اپیتلیالی به مزانشیمی و روند معکوس تغییر حالت مزانشیمی به اپیتلیالی در متاستاز تومور ، تولید و حفظ سلول های بنیادی سرطانی و مقاومت درمانی است. با این حال ، ماهیت پویای فرآینده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31666716
شواهد تجربی جمع آوری شده در طول دهه ها ، بر انعطاف پذیری اپیتلیالی- مزانشیمی (EMP) اشاره دارد ، که در مجموع شامل تغییر حالت اپیتلیالی به مزانشیمی و روند معکوس تغییر حالت مزانشیمی به اپیتلیالی در متاستاز تومور ، تولید و حفظ سلول های بنیادی سرطانی و مقاومت درمانی است. با این حال ، ماهیت پویای فرآینده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31666716
با توسعه درمان های جدید برای اختلالات خود ایمنی ، این موضوع که سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) توانایی مقابله با پیشرفت بیماری های خود ایمنی را دارند، به مرکز توجه تحقیقات تبدیل شده است. یكی از مکانیزم های اساسی فعالیت آنها ، آزاد شدن وزیكول های خارج سلول به ویژه اگزوزوم است. اگزوزوم های مشتق از سلول...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31887849
با توسعه درمان های جدید برای اختلالات خود ایمنی ، این موضوع که سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) توانایی مقابله با پیشرفت بیماری های خود ایمنی را دارند، به مرکز توجه تحقیقات تبدیل شده است. یكی از مکانیزم های اساسی فعالیت آنها ، آزاد شدن وزیكول های خارج سلول به ویژه اگزوزوم است. اگزوزوم های مشتق از سلول...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31887849
با توسعه درمان های جدید برای اختلالات خود ایمنی ، این موضوع که سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) توانایی مقابله با پیشرفت بیماری های خود ایمنی را دارند، به مرکز توجه تحقیقات تبدیل شده است. یكی از مکانیزم های اساسی فعالیت آنها ، آزاد شدن وزیكول های خارج سلول به ویژه اگزوزوم است. اگزوزوم های مشتق از سلول...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31887849
پیوند سلولهای بنیادی خونساز برای بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان یک درمان نجات دهنده زندگی است ، همچنین برای بیمارانی که برخی از اختلالات خون ساز غیر خونی مانند آنمی آپلاستیک ، بیماری سلول داسی و برخی از نقص های ایمنی مادرزادی را دارند. آسیب کلیه که به طور مستقیم با پیوند سلول های بنیادی مرتبط است ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31836598
نابینایی و اختلالات بینایی بوسیله تخریب لاعلاج شبکیه در افراد تحت تاثیر قرار گرفته در سراسر دنیا ایجاد می شود. سلول درمانی برای یک جایگزینی شبکیه می تواند به طور بالقوه ای بینایی را بویژه برای آن هایی که گیرنده های حس کننده نور در چشم شان را دست داده اند، نجات ببخشد. همین طور، سلول های به خوبی شناخت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31862637
سلول های بنیادی می توانند به انواع متنوع سلول در بدن ما تمایز یابند و امید زیادی را در تحقیقات پایه و درمان های بالینی ایجاد کرده اند. برای انواع خاص سلول های بنیادی، ترکیبات تغذیه ای و پیام رسان مجزایی برای حفظ ظرفیت تکثیری و پتانسیل تمایزی در کشت سلول مورد نیاز است. ویتامین های مختلف نقش های ضروری...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31676963
پیام رسانی Notch برای حفظ سلول های بنیادی عصبی(NSCs) در مغز در حال تکوین ضروری است. سلول های بنیادی عصبی پتانسیل تبدیل شدن به بسیاری از انواع عصبی در تلن سفالن اولیه را دارا هستند و این پتانسیل نیز با پیشرفت تکوین جنینی کاهش می یابد. پروتئین Nepro، که پروتئین هسته ای منحصربفرد را کد می کند و بوسیله ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32060873
سلول های بنیادی پالپ دندان انسانی(hDPSCs) منبع امیدوار کننده سلولی برای کابردهای بی شمار و متنوع در زمینه پزشکی بازساختی هستند و این به دلیل پتانسیل تکثیری بلا و هم چنین ظرفیت تمایزی چند رده ای در مقایسه با سایر سلول های بنیادی بالغ است؛ بنابراین، hDPSCs می توانند منبع خوبی برای پیوند اتولوگ در مهند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32042932
سلول های بنیادی عصبی(NSCs) توجه علمی و تجاری قابل توجهی را طی 15 سال اخیر بدست آورده اند. با توجه به پلاستیسیته، که به عنوان توانایی برای تبدیل شدن به فنوتیپ های مختلف داخل و خارج سیستم عصبی مرکزی تعریف می شود، با ظرفیت تقریبا نامحدود خود نوزایی و آزادسازی فاکتورهای تروفیک و تعدیل کننده ایمنی و ارائ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32265815
کورکومین به طور گسترده ای در مهار و درمان بیماری های مختلف استفاده شده است. اخیرا، توجه زیادی به استفاده از کورکومین به عنوان عامل عصب زایی و حفاظت کننده عصبی شده است. این مطالعه سعی در جمع آوری و دسته بندی یافته های اخیر با توجه به اثر کورکومین روی بیماری های عصبی مختلف از طریق القای تکثیر و تمایز ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31978939
صفحه 6 از 347ابتدا   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان