اهداف: ارتباط بین سلول های بنیادی و زیست مواد یک موضوع ضروری در مهندسی بافت استخوان است. سلول های استرومایی مزانشیمی مغز استخوان(BMMSCs) توجه قابل ملاحظه ای را با توجه به توانایی آن ها برای خودنوزایی و تمایز به استئوبلاست ها و به طور مهم تر اثرات تعدیل کنندگی ایمنی شان روی پاسخ ایمنی به خود جلب ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31639395
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC) به طور گسترده ای به عنوان منبعی برای سلول درمانی بیماری های مخرب عصبی مورد مطالعه قرار گرفته اند و چندین گروه اثرات سودمند آن ها روی بیماری آلزایمر(AD) را گزارش کرده اند. در این مطالعه با استفاده از مدل موشی آلزایمر(APdE9)، ما دریافتیم که پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31640102
سرطان پانکراس(PC) یک تومور بسیار بدخیم با مرگ و میر افزایش یافته است که تشخیص و معالجه آن در بالین مشکل است. از طریق اگزوزوم های ترشحی حاوی مولکول های زیستی از جمله RNAها و پروتئین های متنوع، سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان(BM-MSCs) ایمنی، التهاب، محیط توموری و متاستاز سرطان را تحت تاثیر قرار م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31642612
سلول درمانی با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان به گزینه ای عمومی برای درمان بیماری های قلبی عروقی تبدیل شده است، با این حال، استفاده از سلول های بنیادی جنینی بیشتر به صورت آزمایشگاهی صورت می گیرد. به طور قابل توجه، اغلب کارآزمایی های بالینی متداول شامل بیماران بالغ است اما در...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31629761
فناوری فعلی ارگانوئید مغزی مدل برون تنی عالی را برای تقلید ساختار و عملکرد مغز در حال تکوین انسان ارائه می دهد که مطالعه روی مغز طبیعی و مغز بیمار را مقدور می سازد؛ بنابراین، پیشرفت های بیشتر برای فائق آمدن بر مشکلات عدم بلوغ و فقدان سلول های غیر پارانشیمی الزامی است. رگزایی یکی از چالش های اصلی برا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31629471
تریبوتیلتین(TBT) یک مختل کننده اندوکرینی شناخته شده، به طور گسترده ای در صنعت و کشاورزی استفاده شده است. تحقیقات گذشته نشان داد که TBT می تواند تعادل بین استخوان زایی وچربی زایی را تغییر دهد که این امر می تواند عواقب قابل توجهی برای سلامت استخوان داشته باشد. در این جا، ما رت های نر را در معرض کلرید ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31627035
یک تک بلاستومر موشی از جنین تا مرحله 8 سلولی می تواند یک بلاستوسیست کامل را تولید کند. آیا سلول های کشت شده در آزمایشگاه نیز می توانند ظرفیت تولید کنندگی مشابهی داشته باشند یا خیر هنوز مشخص نیست. با شروع کردن یک نوع منفرد از سلول های بنیادی موسوم به سلول های بنیادی پرتوان گسترش یافته(EPS)، ما یک سیس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31626770
جفت که از تروفوکواکتودرم(TE) منشا می گیرد اولین اندامی است که طی جنین زایی پستانداران شکل می گیرد. مطالعات اخیر بر مبنای آنالیزهای بیوانفورماتیکی بیان ناهمگون ژن تصمیمات تعیین کننده سرنوشت سلولی را آغاز می کند و بوسیله تعدیل تعادل بین پرتوانی و تمایز همگام با مرحله چهار سلولی موجب تشکیل دو نوع سلول ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31621828
سلول های فولیکول دندانی، گروهی از سلول های پیش ساز مزانشیمی احاطه کننده بخش زایای دندان و مسئول ساخت سیمان، لیگامنت پریودنتال و تشکیل استخوان آلوئولار در تکوین دندان هستند. آبشارهای مسیرهای پیام رسانی و فاکتورهای رونویسی در سلول های فولیکول دندانی در هدایت رشد دندان و ریخت زایی ریشه دندان دخیل هستند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31636679
طی تکوین جنینی چندین موج از پیش سازهای خون سازی با پتانسیل رده ای مجزا به طور افتراقی در زمان و مکان تنظیم می شوند. طبق این دیدگاه، برخی از لنفوسیت های تخصص یافته طی یک بازه زمانی در جنین زایی تولید می شوند و به بافت ها مهاجرت می کنند تا در روند اندام زایی و هموستازی بافتی مشارکت کنند. این سلول ها ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31627863
اخیرا مطالعه ای کشف کرده است که سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به سمت تومور فراخوانده می شوند و اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی در ارتباطات سلول- سلول در سرطانی دخیل هستند. در این جا، در این مطالعه ما اثر اگزوزوم های غنی از microRNA-208a مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31637737
بسیاری شرایط میانجی شونده بوسیله ایمنی با یک عدم تعادل تنظیم نشده به سمت پاسخ Th1 همراه هستند که منجر به شروع بیماری، تشدید بیماری و آسیب می شوند. بسیاری از درمان ها مانند تعدیل کننده های ایمنی و آنتی بادی های ضد TNF-α اغلب در کوتاه مدت برای مهار پیشرفت بیماری جواب می دهند و شرایط بیماری را تشدید می...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31638323
میوکاردیوم طبیعی بعد از آسیب دارای پتانسیل بازسازی کنندگی محدودی هستند. پیشرفت ها در بازبرنامه ریزی رده ای منبع سلولی امیدوار کننده ای را برای پزشکی بازساختی و هم چنین کاربردهای تحقیقاتی ارائه کرده است. اخیرا ما نشان داده ایم که فیبروبلاست های موشی بالغ می توانند به سلول های پیش ساز قلبی القایی(iCPC...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31634503
نورون های حرکتی تمایز یافته از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) برای استفاده در ساخت سیستم های غربالگری دارویی برای بیماری های عصبی مانند اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک(ALS) توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. با این حال، سیستم های غربالگری دارویی متداول با استفاده از کشت های دو بعدی و سه بعدی نورون ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31678066
در پاتولوژی های مری مانند آترزی مری، سرطان ها و آسیب های سوزشی، روش ها برای جایگزینی تمام ضخامت مری نیازمند قربانی کردن اندام های سالم درون شکمی مانند معده و کولون است و با عوارض جانبی و مرگ و میز بالا و نتایج عملکردی ضعیف همراه است. برای فائق آمدن بر این مشکلات، روش های مهندسی بافت برای ایجاد جایگز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31670903
صفحه 7 از 310ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان