جستجو
ورود
  31 شهریور 1398
پیوند سلول های بنیادی یک استراتژی درمانی جدید در درمان اختلالات مخرب عصبی مانند بیماری پارکینسون(PD) است. بنابراین در این مطالعه، اثرات درمانی پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی شبکه ترابکولار(TM-MSCs) به عنوان منبعی جدید از سلول های بنیادی مزانشیمی در مدل جانوری پارکینسون ارزیابی شد. بعد از ایجاد و اثب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31262640
ملانومای بدخیم یک تومور است که بوسیله سطح بالای ناهمگونی مشخص می شود که مسئول رفتار بدخیم آن و توانایی آن برای فرار از درمان های استاندارد است. در این مطالعه مروری ما ویژگی های مولکولی و زیستی زیر جمعیت های سلول های بنیادی سرطانی(CSCs) را مورد تاکید قرار می دهیم که به خوبی بوسیله ویژگی های خودنوزایی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31265892
 سلول های T‌تنظیمی(Treg) اختصاصی اتوآنتی ژن مشتق از سلول های بنیادی پرتوان(PSCs) مانند PSC-Treg توانایی سرکوب خودایمنی را دارند. PSC-Tregs می توانند برای تبدیل شدن به سلول های مرتبط به بافت برنامه ریزی شوند و به درون بافت های موضعی ملتهب نفوذ می کنند تا پاسخ های خود ایمنی را بعد از انتقال ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30777937
 سلول های جزایر پانکراسی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان انسانی(hPSC) منابع امیدوار کننده ای را برای مطالعات دیابت، درمان های سلولی و غربالگری های دارویی ارائه می دهند. اخیرا، ارگانوئیدهای مشتق از hPSC کلاس جدیدی از مدل های برون تنی اندام را برای مدل سازی بیماری و پزشکی بازساختی ارائه کرده اند. ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30719525
کشت های ارگانوئید به عنوان جایگزینی برای سیستم های آزمایشگاهی  و شبیه سازی بافت ها در ظروف آزمایشگاهی ظهور کرده اند. در حالی که مدل های موشی و رده های سلولی درک ما از زیست شناسی کبد و بیماری های مربوط به آن را افزایش داده است اما آن ها در شبیه سازی برخی از ابعاد کلیدی بافت کبدی انسانی بویژه معم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31300517
شیوع جهانی فزاینده دیابت های شیرین نوع یک و دو(T1DM‌و T2DM)، نیازمند ایجاد روش های برون تنی تولید سلول های بتای بالغ و کاملا دارای عملکردی است که بتوانند در پزشکی بازساختی استفاده شوند. اخیرا پروتکل های متعددی برای تمایز سلول های بنیادی جنینی انسانی(hESCs) و سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs)...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30410880
دیابت شیرین نوع یک(T1DM) یک اختلال اتوایمن است که در آن بدن سلول های بتای پانکراسی خودش را تخریب می کند. از آن جایی که این سلول ها مسئول تولید انسولین هستند، عملکرد نامناسب یا تخریب این سلول ها ، کنترل گلوکز خون از طریق تزریق برونی انسولین را الزامی می سازد. درمان های مناسب شامل پیوند پانکراس است ام...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30697454
موتاسیون های ژن انسولین دلیل اصلی دیابت نوزادی است. آن ها می توانند منجر به تاخوردگی های نامناسب پروانسولین و احتباس آن در شبکه اندوپلاسمی(ER) شوند. این منجر به استرس شبکه اندوپلاسمی افزایش یافته می شود که نشان دهنده شروع آپوپتوز سلول بتا است. در انسان ها، مکانیسم های دخیل در نارسایی سلول های بتا مش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30412052
هدف: تجمعات سلولی به راحتی در سلول درمانی ها قابل کاربرد هستند. اثرات تراکم تکان دادن و تلقیح روی مجتمع شدن سلول ها در فلاسک اسپینر و مکانیسم های مولکولی مجتمع شدن بررسی شد. مواد و روش ها:  کینتیک مجتمع شدن سلول ها در فلاسک اسپینر با کندروسیت های مفصلی گاو(bACs)، سلول های بنیادی مزانشی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31206838
دیابت شیرین وابسته به انسولین یا دیابت شیرین نوع یک(T1DM) یک مشکل اتوایمن است که بوسیله فقدان سلول های بتای پانکراسی مشخص می شود. رویکرد درمانی برای بیماران شامل پیوند پانکراسی و جزایر پانکراسی است. با این وجود، این گزینه ها بدلیل کمبود رو به افزایش اهدا کننده های اندام و نیاز به داروهای سرکوب کننده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31025308
سلول های ستیغ عصبی جمجمه، سلول های چند توانی هستند که به کمان های حلقی جنین مهره داران مهاجرت می کنند و به مشتقات اندام های جمجمه ای چهره ای مختلف تمایز می یابند. بنابراین، سلول های ستیغ عصبی جمجمه ای مهاجر به عنوان یکی از منابع سلولی جذاب کاندیدا در پزشکی بازساختی شناخته شده اند. ما سلول های شبه ست...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31297611
فرمولاسیون های محیط کشت لازم برای تولید و نگهداری ارگانوئیدهای بافت های اپی تلیالی مانند پروستات، کولون، معده، روده، کبد، پانمراس و سایر اندام ها ایجاد شده است. اجزای حیاتی محیط ارگانوئیدها، مجموعه از فاکتورهای رشد هستند که شامل R-سپوندین و آنتاگونیست های مسیر BMP مانند Noggin‌و Germlin1 هستند....
امتیاز: Article Rating | PMID: 30996238
پیشرفت ها در تکنولوژی سلول های بنیادی از طریق تکنولوژی ارگانوئید در مدل سازی بیماری و غربالگری داروها نقش داشته است. ارگانوئیدها به عنوان تجمعات سلولی سه بعدی شناخته می شوند که از بافت های بالغ و سلول های بنیادی مشتق می شوند. آن ها الگوی پیچیده و عملکردی بودن بافت های اصلی را شبیه سازی می کنند. انسو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30940326
این مطالعه با هدف القای اسپرماتوژنز در بیضه آزوسپرمی از طریق  سلول های شبه سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) بعد از پیوند درون تنی و برون تنی iPSCs‌و کشت اندام سه بعدی صورت گرفت. سلول های iPS موشی نشان دار شده با DiI به مدل موشی بیضه آزوسپرمی(پیش ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31007064
بهبودی غضروف مفصلی به دلیل فقدان یک عصب و عروق مستقیم و از آن جایی که شمار محدودی کندروسیتی که در این بافت وجود دارند به راحتی تکثیر نمی کنند، یکی چالش بالینی بزرگ محسوب می شود. غضروف مفصلی آسیب دیده معمولا بوسیله غضروف فیبرو جایگزین می شود که از نظر مکانیکی و ساختاری ضعیف تر است و مقاومت کمتری دارد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31291836
صفحه 8 از 298ابتدا   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  بعدی   انتها   
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان