به خوبی تایید شده است که پیوند سلول های بنیادی خون ساز آلوژن(allo-HSCT) یک درمان موثر برای بیماری های خونی بدخیم بی شمار است که برای بیش از یک دهه است برای بیماری های خود ایمنی نیز بکار برده شده است. این در حالی است که بیماری پیوند علیه میزبان (GvHD) که به عنوان یک اختلال شدید شایع بعد از پیوند سلول...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32280306
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیادی چند توانی هستند که توانایی تمایز چند رده ای و خودنوزایی دارند. این سلول ها از جهت این که سطح پایینی از کمپلکس سازگاری بافتی کلاس دو ماژور(MCH-II) و سایر مولکول های تحریک کننده را بیان می کنند از نظر ایمنی سازگار هستند. با داشتن ویژگی های حفاظت کنندگی ع...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32114741
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به طور گسترده ای برای درمان بیماری های مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند. پتانسیل درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی به مکانیسم های سلولی و مولکولی پیچیده عملکرد آن ها از جمله تمایز به رده های سلولی متعدد و تنظیم پاسخ ایمنی از طریق تعدیل ایمنی نسبت داده می شود. انعطاف پذیری...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31965214
هورمون تیروئید یک تعیین کننده اصلی عملکردهای بافتی درون تنی است. خانواده دِآیدودینازها فعال شدن یا غیر فعال شدن اختصاصی بافت هورمون های تیروئیدی بیرون سلولی را کنترل می کنند. کنترل دقیق برنامه رونویسی وابسته به T3 بوسیله سیستم های متعدد سلولی از جمله سلول های بنیادی کنترل می شوند. در این زمینه، شناس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28853031
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، که نوعی سلول بنیادی هستند، دارای یک ذات از نظر ایمنی ممتاز، ویژگی های خانه گزینی توموری و توانایی تمایزی چند رده ای هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی در بسیاری از زمینه ها از جمله مهندسی بافت، بیماری های سیستم عصبی و درمان سرطان مطالعه شده اند. در سال های اخیر، شمار فزا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32368316
سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت های زیستی متعددی از جمله مغز استخوان و بافت چربی بالغ و بافت های نوزادی مانند بند ناف و جفت جداسازی می شوند. در شرایط برون تنی، سلول های بنیادی مزانشیمی ویژگی های زیستی از توانایی تکثیر و چند توانی گسترده را نشان می دهند. علاوه براین، سلول های بنیادی مزانشیمی عملکرده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31055643
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، که نوعی سلول بنیادی هستند، دارای یک ذات از نظر ایمنی ممتاز، ویژگی های خانه گزینی توموری و توانایی تمایزی چند رده ای هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی در بسیاری از زمینه ها از جمله مهندسی بافت، بیماری های سیستم عصبی و درمان سرطان مطالعه شده اند. در سال های اخیر، شمار فزا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32368316
پزشکی بازساختی شاخه ای از تحقیقات کاربردی است که قصد دارد با تحریک مکانیسم های ترمیمی خود بدن از طریق ایمپلنت کردن سلول های تمایز یافته به انواع سلول های تخصص یافته، بافت ها و اندام های آسیب دیده را مجددا تثبیت کند. یک منبع غنی از سلول های بنیادی بالغ درون دندان قرار دارد و تحت عنوان سلول های بنیادی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31776822
سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی مغز استخوان(BMSCs) که به عنوان سلول هایی چند توان شناخته شده اند، به طور گسترده ای در درمان بیماری های مختلف استفاده شده اند که این امر بدلیل ویژگی های خودنوزایی، تمایزی و تعدیل کنندگی ایمنی است. مطالعات برون تنی و درون تنی درک مکانیسم ها، بی خطر بودن و کارایی درما...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31973182
سلول درمانی یک فرصت مناسب را برای بهبودی بیماری های قلبی ایسکمیک ارائه می دهد. به نظر می رسد که کارآزمایی های بالینی و متا آنالیزهای بی شمار اثرات مثبت اما متنوع روی عملکرد قلب را ثابت کرده اند. در حالی این کارآزمایی های به طور گسترده ای از نظر طراحی، نوع و منبع سلول و دوز تزریق شده، مسیر و زمان بند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32297205
کینازهای انتهای آمینی C-JUN یا JNKs، که جزء خانواده پروتئین کیناز فعال شونده با میتوژن(MAPK) است، از نظر تکاملی کینازهایی حفاظت شده هستند که پاسخ های سلولی به انواع مختلف محرک های تنش برون سلولی را وساطت می کنند. آن ها فرایندهای فیزیولوژیک مانند تکوین جنینی و بازسازی بافت را تنظیم می کنند و در تکثیر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32283767
سلول های بنیادی پرتوان انسانی پتانسیل تغییر روش و نحوه درمان بیماری های انسانی را دارند. سلول های بنیادی جنینی انسانی و سلول های بنیادی پرتوان القایی با درجه بالینی طبق قوانین و مقررات تولید خوب(GMP) باید تولید شوند. زمانی که زندگی انسان مطرح است، کیفیت و ایمنی باید بالاترین اهمیت را داشته باشند. با...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32244538
سلول های بنیادی سرطانی(CSCs)، قادر به پیشبرد شروع، بقا و حفظ رشد تومورها هستند و در سرطان های گوارشی مانند مری، معده و کلورکتال دخیل هستند. به خوبی مشخص شده است که منبع خونی پیشرفت، عود مجدد و متاستاز سرطان را تسهیل می کند. با توجه به این امر، آنژیوژنز ناشی از تومور با بیان مولکول های پیش رگزا مانند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32296643
اگزوزوم ها وزیکول های خارج سلولی با اندازه 40 تا 100 نانومتر از نظر قطر و تراکم 13/1 تا 19/1 گرم/میلی لیتر، حاوی پروتئین، mRNAs، miRNAs و DNAs هستند. اگزوزوم ها ویژگی های بیوشیمیایی سلول های گیرنده را از طریق انتقال زیست مولکول ها تغییر می دهند و در ارتباطات سلولی نقش بازی می کنند. این وزیکول ها از ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31394127
بافت های تاندونی ظرفیت بهبود یابندگی محدودی دارند. وقوع آسیب های تاندونی و نتایج عملکردی نامطلوب در زمینه ترمیم تاندون موجب افزایش تلاش ها در جهت یافتن رویکردهای درمانی جایگزینی در جهت بازسازی تاندون شده است. درمان های سلولی در صدد انتقال انواع کافی سلول های مناسب برای بازسازی به تاندون آسیب دیده و ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31248196
صفحه 8 از 337ابتدا   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان