جستجو
ورود
  31 شهریور 1398
نوروژنین 3(NEUROG3) برای تشکیل رده اندوکرین پانکراس و روده مورد نیاز است. بیماران با موتاسیون های NEUROG3 به دلیل فقدان سلول های انترواندوکرینی با اسهال مادرزادی عدم بازجذب متولد می شوند، در حالی که تکوین پانکراس اندوکرین در یک روش مختص آلل به صورت متفاوت انجام می گیرد. این یافته ها یک نیاز وابسته ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31178402
سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان(BM) که برای اولین بار در مغز استخوان کشف شدند قادر به تمایز به استئوبلاست، کندروسیت، سلول های چربی و حتی میوبلاست هستند و به عنوان سلول هایی چند توان در نظر گرفته می شوند. به دلیل پتانسیل تمایز چند رده ای، خودنوزایی، تنظیم ایمنی و سایر اثرات، سلول های بنیادی مزان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31253175
هدایت سرنوشت سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به نورون های دوپامینرژیک اهمیت زیادی در مطالعات زیست پزشکی و سلول درمانی بیماری پارکینسون دارد. اخیرا ما سلول های ترشح کننده انسولین را از سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسانی(hADSCs) با قرار دادن آن ها در معرض مجموعه ای از فاکتورهای رشد مرکب از SHH، b...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31251959
بافت استخوان یک بافت پیچیده دینامیک است که از سیستم های مرتبط به هم متعدد تشکیل شده است و به طور مداوم از طریق عملکردهای هماهنگ سلول های استخوانی بازآرایی می شود. استئوبلاست ها سلول های تک هسته ای مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی و مسئول تشکیل استخوان هستند. استئوکلاست ها سلول های چند هسته ای بزرگی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31252653
سلول های بنیادی جنینی انسانی(hESC) و سلول های بنیادی پرتوان القایی(hiPSC) منابع جذابی برای سلول های بتای پانکراسی و ارگانوئیدهای جزایر پانکراسی محسوب می شود. اخیرا، چندین گزارش ارائه شده است که سلول های مشتق از hESC/iPSC غنی شده با فاکتورهای رونویسی خاص می توانند در شرایط آزمایشگاهی سلول های ترشح کن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30594258
درمان های مبتنی بر سلول و مولکول پتانسیل کاهش بیماری های مربوط به چاقی را دارند. در پاسخ به سرما، آدیپوسیت های بژ در بین بافت آدیپوز سفید زیر جلدی شکل می گیرند و انرژی ذخیره شده در بسترهای متابولیک را به گرما تبدیل می کنند، و همین امر آن ها را هدف درمانی جذابی می سازد. ما یک روش قوی را برای تولید من...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30540952
متاستاز سرطان سینه(BC) بعد از جراحی با ریز محیط توموری و به طور ویژه سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی (ASCs) مرتبط است که نشان داده شده است که پیشرفت سرطان سینه را افزایش می دهند. برای درک بهتر نقش سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی در متاستاز تومور،  مطالعه ما مکانیسم جدیدی را کشف...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31254605
وقایع مسئول برای مرگ و میر قلبی عروقی غالبا ناشی از گسسته شدن آسیب های آترواسکلروزیسی آسیب پذیر می باشد. سلول های عضلات صاف عروقی(VSMCs) نقش کلیدی را در آتروژنز بازی می کنند و از نظر سابقه برای ثبات پلاک ها سودمند محسوب می شوند. سلول های عضلات صاف عروقی جزء سلولی اصلی سرپوش فیبری محافظ درون آسیب را ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31254285
پیشینه: سرطان ریه یکی از چالش برانگیزترین بیماری ها از نظر درمانی است. در دهه های گذسته درمان استاندارد شامل جراحی، شیمی درمانی و پرتو درمانی به تنها یا به صورت ترکیبی نرخ مرگ و میر و پیش آگهی ضعیف این بیماری را تغییر نداده است. در سال های اخیر، سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به دلیل تروپیسم یا ت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31254169
نشان داده شده است که سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) دارای پتانسیل زیادی برای ایجاد رویکردهای درمانی برای بیماری های مختلف هستند. با این حال، استفاده بالینی این سلول ها به دلیل اثرات تومورزایی شان با محدودیت مواجه است. مزایایی درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی به میزان بسیار زیادی به فاکتورهای پاراکرین...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31254289
بافت چربی قهوه ای(BAT) قادر است که به طور سریع گرما تولید کند و مواد غذایی ماکرو مانند گلوکز و لیپیدها را از طریق فعال کردن پروتئین جفت نشونده میتوکندریایی1(UCP1) متابولیزه کند. رژیم غذایی می تواند عملکرد UCP1 را تعدیل کند اما ظرفیت مواد غذایی منفرد برای پیشبرد فراوانی و فعالیت UCP1 به خوبی اثبات نش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31235722
مطالعات گذشته نشان داده است که عملکردهای سلول های بنیادی تحت محیط با گلوکز بالا کاهش می یابد و منجر به کاهش قابلیت های سلول های بنیادی در بازسازی بافت می شوند. این مطالعه در صدد بود که بررسی کند که آیا سلول های بنیادی پیش شرط شده با رزوراترول اثر درمانی بهتری را روی عملکرد نامناسب کبدی در رت های دیا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31216096
استخوان یک بافت پیچیده مرکب از استخوان معدنی شده، سلول های استخوانی، سلول های خون ساز، آدیپوسیت های مغز استخوان و سلول های استرومایی حمایت کننده است. هموستازی نیچ استخوان و مغز استخوان به صورت پویا بوسیله مواد غذایی تنظیم می شود. ارتباط مثبت بین بیماری های قلبی عروقی و خطر استئوپورز نشان دهنده یک ار...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31234305
کلیه یکی از پیچیده ترین اندام هایی است که از انواع متعدد سلول ها تشکیل شده است و از طریق فیلتر کردن مواد زاید متابولیک، متعادل کردن الکترولیت های خونی و تنظیم فشار خون، در جهت حفظ هموستازی عمل می کند. پیشرفت های اخیر در تکنولوژی های کشت سه بعدی در شرایط برون تنی، تولید ارگانوئیدهایی که ساختار و عملک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30843293
در جهان مدرن، دیابت شیرین نوع دو یک مشکلات اصلی سلامت عمومی است که این بدلیل خطرات مربوط به عوارض جانبی و مرگ و میر مربوط به آن است. پیشرفت هایی به سمت ایجاد درمان های دیابتی مبتنی بر سلول با استفاده از سلول های بنیادی بدست آمده است که پتانسیل تمایز به سلول های تولید کننده انسولین (IPCs) را دارند: س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30833018
صفحه 9 از 298ابتدا   قبلی   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  بعدی   انتها   
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان