کاردیومیوپاتی ایسکمی به یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان تبدیل شده است. درمان مبتنی بر سلول بنیادی به عنوان گزینه ای امیدوار کننده برای درمان کاردیومیوپاتی ایسکمیک ظهور کرده است. چندین نوع سلول بنیادی از جمله سلول های بنیادی مشتق از قلب، سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان، سلول های بنیادی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31855197
هدف: هدف مطالعه حاضر جداسازی سلول های بنیادی از بافت ملتهب پالپ دندان(I-DPSCs) و مطالعه ویژگی هایی مانند مارکرهای سطحی، پتانسیل تمایز استخوانی/دندانی بین روش های فرا رشد(OG) و هضم آنزیمی(COL) بود. مواد و روش ها: I-DPSCs بدست آمده بوسیله هر دو روش برای بیان مارکرهای سلول های بنیادی مزانشیمی و بوسیله ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31855089
استخوان یکی از بافت های به وفور پیوند شونده است. سال هاست که ارتباط تنگاتنگ بین ساختار و عملکرد فیزیولوژیک استخوان و زیست شناسی سلول های بنیادی مشخص شده است. استخوان به عنوان خانه ای برای سیستم های بخوبی شناخته شده از سلول های بنیادی مزانشیمی بعد از تولد در نظر گرفته شده است. این سلول های بنیادی مزا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31854489
پیوند سلول های شبکیه برای اثبات مزایای بالقوه آن ها در درمان بیماری های نابینا کننده در جانوران مورد مطالعه قرار گرفته است. پیش سازهای گیرنده نوری به مدل های جانوری تخریب شبکیه وراثت مندلی گرافت شده اند و سلول های اپی تلیالی رنگ دانه دار شبکیه برای احیای عملکرد بینایی در مدل های جانوری تخریب ماکولای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30696106
بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک انسانی به سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs)، کاربردهای وسیعی در پزشکی بازساختی دارد. تولید ساختارهای شبکیه خود سازمان یافته از این iPSCs، فرصتی را برای مطالعه تکوین شبکیه و مدل سازی بیماری های مختص شبکیه با iPSCs مختص بیمار فراهم می آورند و مبنایی را برای استراتژی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31396286
مطالعات گذشته نشان می دهد که جایگزینی اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه(RPE) بیمار شده با یک صفحه اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه اتولوگ، می تواند راه نجات بینایی برای بیماران مبتلا به AMD باشد. ما iPSCs را با استفاده از یک پروتکل تمایزی مستقیم به اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه تمایز دادیم. سلول های اپی تلیوم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29721997
سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs)، سلول های سوماتیک بازبرنامه ریزی شده بوسیله بیش بیان چهار فاکتور رونویسی هسته ای شامل Sox2، Klf4، c-Myc و Oct4 است که تبدیل به یکی از موضوعات داغ تحقیقاتی شده است. پرتوانی، ظرفیت خودنوزایی و دسترس پذیری گسترده به بافت های اهدایی آن ها را به یک ابزار احتمالی برای ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30806237
در کنار ویتامین ها و آنتی اکسیدان های توصیه شده بوسیله مطالعات بیماری های چشمی مربوط به سن، هیچ درمان موثری برای خشکی چشم یا تخریب ماکولای آتروفیک وابسته به پیری(AMD) که دلیل 90 درصد موارد بیماری های چشمی است وجود ندارد. برای آهسته کردن یا معکوس کردن تکوین آتروفی جغرافیایی(GA) درمان هایی مورد نیاز ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29708536
اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک(ALSALS) یک بیماری جنینی مخرب تهاجمی و یکدست در سیستم عصبی حرکتی است. به منظور درک مکانیسم های دخیل در بیماری، محققین مدل های میزبان درون تنی و برون تنی شامل مخمر، کرم ها، مگس های سرکه، گورخرماهی، موش و اخیرا سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCs) مشتق از بیماران مبتلا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31759135
کاردیومیوپاتی های ژنتیکی، گروهی از اختلالات مربوط عملکرد و ساختار میوکاردی غیر طبیعی هستند. اگرچه این سلول ها به صورت انفرادی نادر هستند، اما آن ها مجنوعا یک بار قابل توجهی را روی سلامتی اعمال می کنند زیرا آن ها در مراحل اولیه زندگی ایجاد می شوند و دلیل اصلی مرگ و میرها و عوارض جانبی در بین کودکان ت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31754410
تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) بوسیله بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک به مرحله پرتوانی، تحقیقات سلول های بنیادی را منقلب کرده است. در این راستا، گروه های مختلفی از رویکردهای ژنتیکی و غیر ژنتیکی برای تولید iPSCs از انواع بی شمار سلول ها استفاده کرده اند. با این حال، بدست آوردن یک وضعیت پر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31758374
درک جامع مبنای مولکولی و مکانیسم های دخیل در بیماری قلبی برای تکوین استراتژی های درمانی موثر و جدید ضروری است. فقدان مدل های سلولی برون تنی مناسب که به خوبی فنوتیپ های بیماری انسانی را منعکس می کنند، درک دیدگاه های مولکولی که مسئول آسیب قلبی و تکوین بیماری هستند را متوقف می کند. طی یک دهه گذشته، پیش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31744081
تخریب شبکیه اغلب منجر به از دست رفتن گیرنده های نوری حس کننده نور می شود که این امر منجر به از دست رفتن دائمی بینایی می شود. تولید گیرنده های نوری قابل پیوند شبکیه با استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) مشتق از سلول سوماتیک انسانی امید زیادی را برای درمان انواع بیماری های مخرب عصبی از طر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29266841
دیستروفی وراثتی شبکیه، بویژه رتینیت پیمگنتوزا(RP) از نظر بالینی و ژنتیکی بیماری های هتروژنی هستند که سلول های شبکیه اولیه و سلول های اپی تلیالی رنگدانه دار شبکیه را تحت تاثیر قرار می دهند و نتیجه نهایی آن ها نابینایی است. درک بیماری زایی پشت پرده این بیماری ها به میزان زیادی بوسیله در دسترس نبودن با...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29345014
تخریب شبکیه(RD) مانند تخریب ماکولای مربوط به سن(AMD) و رتینیت پیمگمنتوزا یکی از دلایل اصلی نابینایی هستند. در حال حاضر، گزینه درمانی راضی کننده ای برای این بیماری ها در دسترس نیستند که اصولا به این دلیل است که شبکیه و اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه (RPE) نمی توانند بازسازی کنند، هر چند AMD مرطوب می توا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28486987
صفحه 9 از 314ابتدا   قبلی   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان