اخبار بین المللی
شماره: 12772
1393/10/06 - 07:45
ژن ها تعیین کننده پاسخ به درمان هپاتیت A

یکی از رایج ترین دلایل هپاتیت A که به نام هپاتیت عفونی نیز شناخته می شود عفونت کبد با هپاتیت C است. بیماری می تواند درمان شود اما همه بیماران با درمان های کنونی درمان نمی شوند. مطالعه جدیدی نشان داده است که نتیجه درمان پزشکی به عوامل ژنتیکی فرد وابسته است.

به گزارش بنیان به نقل از sciencedaily، بهترین دفاع ما در برابر عفونت ویروسی سیستم ایمنی است اما رفتار سیستم ایمنی در افراد متقاوت است.  مطالعه جدیدی نشان داده است ترکیب ژنتیکی افراد بر روی توانایی آن ها درمقابله با عفونت ویروسی تاثیر گذار است. مشخص شده است برخی از ژن ها  که برای سیستم ایمنی مفیدند می توانند هم زمان درمان های پزشکی را دچار مشکل نمایند.عفونت با ویروس هپاتیت C   باعث التهاب مزمن  کبد می شود که دربرخی موارد می تواند موجب ایجاد سرطان کبد شود. درمان بیماری با داروهای ضد ویروسی امکان پذیر است اما بیماران به طور متفاوتی به درمان واکنش نشان می دهند و برخی از آن ها بهبود نمی یابند. گروهی از پژوهشگران بین المللی به سرپرستی محققان دانمارکی دریافته اند چرا برخی از بیماران به درمان پاسخ می دهند درحالی که درمان در بیماران دیگر بی نتیجه است. آن ها می گویند نتیجه درمان به شدت به ژنوم هر فرد بستگی دارد. نکته قابل توجه این است که تنوع در ژن پروتئین interferon lambda 4 (IFNL4) تعیین می کند پاسخ به درمان چگونه باشد.جهش های ژنتیکی که فعالیت IFNL4 را کم می کنند به طور قابل توجهی شانس بیماران را برای بهبود افزایش می دهند. عملکرد  IFNL4درطول عفونت با HCV خطرناک است با این که این پروتئین جزضروری دفاع بدن در برابر عفونت ویروسی است و ظاهرا باید نقش مثبتی داشته باشد. IFNL4 جز خانواده پروتئینی به نام اینترفرون هاست. این نام به علت توانایی آن ها در دخالت درتکثیر ویروس ها به این گروه از پروتئین ها داده شده است. آن ها با فعال کردن برنامه سلولی که با عفونت ویروس ها مقابله می کند باعث مقاومت سلول به ویروس می شوند. فعالیت ضد ویروسی IFNL4  توسط محققان در آزمایشگاه تایید شده است در واقع این پروتئین رفتاری مشابه سایر اعضای گروه اینترفرون ها دارند، اما در بیماران عکس این اثرات دیده می شود. تنها توضیحی که محققان برای این مساله دارند این است که IFNL4 دیگر بخش های سیستم ایمنی را اشتباه می گیرد و HCV قادر است از این موضوع بهره برداری نماید. محققان معتقدند امکان ایجاد درمان های جدید هپاتیت که با ژنوم افراد منطبق باشد وجود دارد.  درمان می تواند بر این اساس باشد که IFNL4 دارای عملکرد کامل ، عملکرد کاهش یافته و یا فاقد عملکرد است. محققان در حال تحقیق بر روی درک مکانیسم هایی هستند که ژن های  IFNL4 را برای توانایی ما در مقابله با هپاتیت بسیار مهم کرده اند.
پایان مطلب/

 

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved