اخبار بین المللی, طب ترمیمی اخبار بین الملل
شماره: 20410
1394/10/14 - 10:00
سطح آنتی بادی ها در بزاق با خطر مرگ و میر مرتبط است

پژوهشی جدید در دانشگاه بیرمنگام نشان داده است که کاهش برخی آنتی بادی ها در بزاق با افزایش خطر مرگ و میر مرتبط است و می تواند نشانگری برای این خطر باشد.

به گزارش بنیان به نقل از medicalnewstoday، محققین در دانشگاه بیرمنگام به ارزیابی ارتباط بین ایمونوگلوبین Aترشحی(IgA) و نرخ مرگ و میر در عامه مردم پرداخته اند. ایمونوگلوبین Aترشحی یک آنتی بادی معمول در بزاق است. مطالعات نشان داده است که ارتباط معکوسی بین ترشح IgA و همه انواع مرگ و میرها وجود دارد. مطالعات بیشتر نیز نشان داده است که این آنتی بادی با مرگ های ناشی از سرطان نیز مرتبط است. محققین براین باورند که می توان از این آنتی بادی به عنوان مارکری برای خطر مرگ استفاده کرد. گرفتن نمونه بزاق به اندازه نمونه گیری های خونی تهاجمی نیست و براحتی می توان میزان ترشحIgA را اندازه گیری نمود. محققین این مطالعه از سال 1995 تا کنون به مدت 19 سال، 639 فرد 63 ساله را تحت نظر گرفتند و در بازه های زمانی مختلف از بزاق آن ها نمونه گیری کرده و میزان ترشح IgA را در آن ارزیابی کردند. نتایج نشان می دهد که بین کاهش میزان IgA‌ و خطر مرگ ارتباط معکوسی وجود دارد. فاکتورهای متعددی می توانند روی چگونگی تولید آنتی بادی ها و حفظ سطح آن ها تاثیر گذار باشند که روی برخی از آن ها مانند سن، وراثت یا بیماری نمی توان کنترل داشت اما برخی فاکتورهای دیگر مانند استرس، ورزش، مصرف سیگار، الکل و ... را می توان تغییر داد. این که می توان از میزان ترشح آنتی بادی در بزاق برای چک آپ و سلامتی استفاده کرد امری جالب است اما گام بعدی درک این مطلب است که چه میزان از این آنتی بادی ها باید برای حفظ سلامتی وجود داشته باشد.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved