اخبار بین المللی, سلول درمانی, طب ترمیمی
شماره: 20648
1394/11/24 - 10:00
استفاده از فاکتورهای ترشح شده به وسیله سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی برای درمان ایسکمی اندام حرکتی

ایسکمی اندام حرکتی(CLI) مرحله پیشرفته ای بیماری های شریان محیطی را توصیف می کند که با انسداد شریان ها مشخص می شود و موجب عدم جریان خون به نواحی مختلف می شود. این امر خطر قطع عضو را به میزان زیادی بالا می برد و این شرایط را به عنوان مشکلی بزرگ برای سلامت جامعه معرفی می کند. تلاش های صورت گرفته برای رگزایی مجدد این بافت ها موفقیت آمیز نبوده است.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در تلاش برای حل این مشکل، محققین دانشگاه استراوا درمان موثری را با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی برای درمان ایسکمی اندام حرکتی طراحی کرده اند. آن ها از مزیت های فاکتورهای ترشحی بوسیله این سلول ها استفاده کرده و این فاکتورها را تغلیظ کرده و برای پیشبرد رشد عروق خونی(آنژیوژنز) و رگزایی های جدید استفاده کردند. محققین براین باورند که شناسایی اجزای عملکردی مترشحه به وسیله سلول های بنیادی بالغ می تواند به استفاده هر چه بهتر از این ترکیبات برای درمان ایسکمی اندام حرکتی کمک می کند. هدف از این مطالعه ارزیابی کارایی یک تزریق درون عضلانی از این فاکتورهای تغلیظ شده درمانی با استفاده از مدل های جانوری ایسکمی اندام حرکتی بود. آن ها این فاکتورهای تغلیظ شده را به پای چپ خرگوش هایی که دچار ایسکمی اندام حرکتی شده بودند تزریق کردند. یک هفته بعد از جراحی، خونرسانی اندام حرکتی در آن ها تست شد و نمونه های خونی آن ها برای فاکتورهای رشد و سیتوکین ها مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان خونرسانی بافتی در گروهی که دوز بالایی از این فاکتورهای ترشح شده را دریافت کردند بیشترین میزان بود. در واقع آن ها نشان دادند که استفاده از فاکتورهای ترشحی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی که تغلیظ شده بودند می تواند مانع از قطع عضو در بیمارانی شود که دچار ایسکمی اندام حرکتی شده اند.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved