اخبار بین المللی, طب ترمیمی
شماره: 20670
1394/11/26 - 11:45
استفاده از درمان های بر مبنای اولتراسوند برای احیای سلول های بنیادی قلبی

پروژه ای تحقیقاتی در دانشگاه مادرید نشان می دهد که زمانی که سلول های بنیادی قلبی متحمل تیمار با پالس های با شدت کم اولتراسوند شوند، این سلول های می توانند مدیفیکاسیون های پیوسته، بازآرایی بافت و بازسازی بافت قلبی آسیب دیده بعد از حمله قلبی را انجام دهند.

به گزارش بنیان به نقل ازsciencedaily، بعد از این که بافت قلبی دچار حمله شد، بافت عضلانی از دست رفته معمولا با بافت اسکار جایگزین می شود و این متاسفانه کارایی بافت عضله قلبی را ندارد. با این حال، سلول های بنیادی قلبی به نام مزوآنژیوبلاست در قلب وجود دارند که قادر به بازسازی بافت عضلانی هستند ولی ظرفیت بازآرایی و بازسازی محدودی دارند. بنابراین، تلاش های زیادی برای درک رفتار سلولی و ایجاد درمان هایی که بتوانند شرایط بهتری را فراهم کنند صورت گرفته است. در این مطالعه جدید محققین دانشگاه مادرید سلول های بنیادی قلبی را مورد تیمار با اولتراسوند قرار داده اند. در حقیقت، این تیمار پیش از این برای ریکاوری بیماری های استخوان و بافت های نرم استفاده شده بود. در این مورد نیز، این اولتراسوند درمانی می تواند تمایز سلولی و سازماندهی مجدد اسکلت سلولی را افزایش دهد. محققین از سلول های بنیادی قلبی موش و انسان را به منظور آنالیز تغییرات ایجاد شده به وسیله این تیمار مورد استفاده قرار داند. به نظر می رسد که سلول هایی که تحت تیمار با اولتراسوند قرار گرفته اند بیشتر تغییر شکل می دهند و تحرک بیشتری دارند. این تغییرات از طریق سیگنال بیوشیمیایی اتفاق می افتد که از پروتئین های چسبندگی سلولی(اینتگرین ها) شروع می شود. علاوه براین، محققین سلول های بنیادی تیمار شده با/بدون اولتراسوند را به موش تزریق کردند و دریافتند که در مورد سلول های بنیادی قلبی تیمار شده با اولتراسوند نتایج بهتری بدست می آید.

این نتایج شواهد عملکردی را ارائه می دهد که پالس های با شدت کم اولتراسوند ممکن است ابزار مناسبی برای بهینه کردن سلول درمانی قلب باشد.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved