اخبار بین المللی, سلول درمانی, طب ترمیمی
شماره: 25237
1395/12/15 - 09:45
سلول های بنیادی چربی ممکن است گزینه سلولی مناسبی برای کاربردهای درمانی باشد

تیمی بین المللی از محققین نشان داده اند که سلول های بنیادی چربی ممکن است سلول های بنیادی مناسبی برای کاربردهای درمانی در سگ سانان باشند و از آن ها برای درمان بیماری ها و آسیب های ارتوپدی استفاده کرد.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، محققین دانشگاه های Guelph و اونتاریوی غربی به مقایسه مشخصه های فیزیولوژیک سلول های بنیادی مشتق از چربی در برابر مغز استخوان پرداختند. آن ها دریافتند که سلول های بنیادی مشتق از هر دو منبع ویژگی های عملکردی مشابهی مانند تولید بافت و قابلیت های تعدیل کنندگی ایمنی دارند اما سلول های بنیادی چربی در مقایسه با سلول های بنیادی مغز استخوان رشد سریع تری دارند. بدست آوردن سلول های بنیادی چربی نیز روش کمتر تهاجمی در مقایسه با بدست آوردن مغز استخوان است.

در یک دهه اخیر استفاده از سلول درمانی و سلول های بنیادی در جانوران و انسان به طور دراماتیکی افزایش یافت است. برای مثال در مورد سگ ها از سلول درمانی برای درمانی بیماری ها و آسیب های مختلف ارتوپدی استفاده می شود. در مورد این جانوران، سلول های بنیادی چه از منبع چربی و چه مغز استخوان، جداسازی شده و بعد از کشت و تکثیر در آزمایشگاه برای درمان جانور استفاده می شوند. اما به دلیل این که بدست آوردن بافت چربی به عنوان یک منبع سلولی در مقایسه با سایر منابع سلولی از سگ سانان راحت تر است و این سلول های بنیادی مشتق از چربی رشد و تکثیر سریعی دارند، امروزه محققین بیشتر از هر منبعی به این بافت چربی به عنوان منبع سلول های بنیادی و درمان این جانوران اتکا دارند.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved