مصاحبه , سلول های بنیادی خون بندناف
شماره: 25440
1396/01/19 - 09:02
درختکاری خانوادگی همراه با یک خبر خوب!

در حاشیه مراسم روز درختکاری که در بوستان یاس با مشارکت اعضای بانک سلول های بنیادی خون بندناف رویان برگزار شد، دکتر مرتضی ضرابی، مدیرعامل این بانک در خصوص تحقیقاتی که برای بیماران فلج معزی در سال 96 انجام خواهد شد خبر داد که مشروح آن را در فیلم زیر مشاهده می کنید.

 

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved