اخبار بین المللی
شماره: 2907
1392/02/28 - 08:20
جهشی نوین در درمان سرطان خون

پزشکان ترکیبی از داروها را یافته اند که به طور بالقوه ای در درمان لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL) موثر است.

به گزارش بنیان به نقل از sciencedaily :پزشکان مرکز سرطان (Norris Cotton (NCCC، ترکیبی از داروها را یافته اند که به طور بالقوه ای دردرمان لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL) موثرتراست. این پژوهش که در مجله Leukemia  ، منتشرمی شود، به حل مشکل اساسی درمان CLL کمک خواهد کرد.

لوسمی لنفوسیتی مزمن هم درگردش خون و هم درغدد لنفاوی و مغز استخوان یافت می شود. در ابتدا از بین بردن آن آسان است، اما این بیماری به دلیل مقاومت سلول های CLL در گره های لنفاوی و مغز استخوان، مجددا عود می کند. این محققان ترکیب دارویی نوآورانه ای را یافته اند که سلول های CLL را هدف قرارمی دهد.
دکتر Alan Eastman استاد داروشناسی و سم شناسی در دانشکده پزشکی Dartmouth می گوید: "ما مکانیسمی را در سلول های سرطانی مورد مطالعه قرار دادیم که باعث مقاومت در برابر درمان می شود. این به نوبه خود منجر به یافتن داروهایی شد که این مقاومت را هدف قرار دهد.
این محققان دریافتند یک ترکیب دارویی بسیار موثرازgossypol  و navitoclax سبب کشتن سلول های  CLL می شود. Eastman می گوید: هر دو این داروها به بیماران داده می شد، اما نه درترکیب با هم، زیرا هیچ کس منطق مکانیسمی آن را نمی دانست. در حال حاضر ما فکر می کنیم که این  امیدوار کننده ترین داروی ترکیبی است که تا کنون برای درمان CLL معرفی شده است.
سلول های CLL در گره های لنفاوی سبب افزایش سطح پروتئینی به نام  BCL-X می شوند. gossypol به احتمال زیاد این پروتئین را مهار می کند و به navitoclaxاجازه می دهد تا به طور موثرتری به کشتن سلول های سرطانی بپردازند. Eastman و تیم او این ترکیب دارویی را در CLL  آزمایش کردند.
تمایل بیماران برای شرکت در این مطالعه وصف ناپذیر بود، " Eastman می افزاید:" پس از 40 سال تحقیق، من فکر می کنم این ایده ای امیدوار کننده است که می تواند واقعا نتیجه درمان را در بیماران تحت تاثیر قرار دهد. "محققان امیدوارند کارآزمایی بالینی این دارو  به زودی آغاز شود.
پایان مطلب/

 

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved