اخبار بین المللی, طب ترمیمی
شماره: 30574
1397/08/27 - 10:30
تکنولوژی سلول های بنیادی علیه پیری زودرس سلول ها

سلول های افراد مبتلا به بیماری پیری زودرس می توانند به کمک تکنولوژی سلول های بنیادی جوان تر شوند.

به گزارش بنیان به نقل از Stem-cells-news، پیری زودرس یکی از مشکلاتی است که مقابله با آن در سطح جهان با چالش های زیادی همراه بوده است. علاوه بر عواقب فیزیکی که این مشکل ایجاد می کند، می تواند اثرات روانی مخربی نیز روی فرد بگذارد. از همین رو، کارشناسان بر این باورند که این بیماری بدلیل این حقیقت ایجاد می شود که افراد مستعد این مشکل دارای تلومرهای بسیار کوتاهی هستند که توالی های تکراری در انتهای کروموزوم ها هستند. با تکثیر کروموزومی، تلومرها به طور طبیعی کوتاه می شوند و همین امر در ایجاد پیری دخیل است.

محققین بیمارستان کودکان بوستون دریافته اند که بازبرنامه ریزی سلول های پوستی با استفاده از تکنولوژی سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) می تواند تلومرها را در سلول ها طویل تر می کند. فرایند بازبرنامه ریزی آنزیم تلومراز که مسئول حفظ تلومرها است را فعال می کند. تلومراز در سلول های بنیادی بسیار فعال است و این امر اجازه می دهد که این سلول ها طول تلومرهایشان را حفظ کند و به صورت نامحدود تقسیم شوند.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved