اخبار بین المللی, سلول درمانی, طب ترمیمی
شماره: 30619
1397/09/11 - 02:00
تیمی از محققین دریافته اند که به کار بردن تکه های ریز سوزن دار طراحی شده به طور اختصاصی می تواند بعد از حمله قلبی برای قلب آسیب دیده سودمند باشد.

تیمی از محققین دریافته اند که به کار بردن تکه های ریز سوزن دار طراحی شده به طور اختصاصی می تواند بعد از حمله قلبی برای قلب آسیب دیده سودمند باشد.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، طی حمله قلبی، جریان خون به بخش های خاص از عضلات قلبی متوقف می شود و این امر منجر به مرگ سلولی و آسیب به قلب می شود. در اغلب موارد، این نوع از آسیب موجب ایسکمی قلبی و کاهش عملکرد قلبی می شود. در سال های اخیر، محققین سعی در بکار گیری سلول های بنیادی برای بافت قلبی آسیب دیده و بهبودی آن بوده اند اما پیشرفت کار راضی کننده نبوده است. در تلاشی جدید، محققین از یک پچ یا تکه های ریز سوزن داری استفاده کردند که با ناحیه آسیب دیده یکپارچه می شوند و اثر پاراکرینی را روی سلول های استرومایی اعمال می کنند و اجازه حفظ عملکرد قلبی را می دهند. این پچ ها از طریق ریز کانال هایی کار می کنند که بوسیله ریز سوزن هایی عمل می کنند و بدین ترتیب مواد درمانی ترشح شده بوسیله سلول های استرومایی را به سلول های قلبی منتقل می کنند و ارتباطات را افزایش می دهند. این پچ ها را MN-CSC می نامند. این تکنیک جدید شامل بریدن و باز کردن قفسه سینه برای دستیابی به منطقه آسیب دیده در مدل های جانوری بود. در ادامه، این پچ ریز سوزن به طور مستقیم برای ناحیه آسیب دیده استفاده می شود. در ادامه قفسه مجددا بسته می شود و جانور تحت مراقبت قرار می گیرد تا ریکاوری شود. محققین این پچ را روی رت ها و خوک ها استفاده کرده اند. آن ها گزارش کرده اند که این پچ می تواند مرگ سلولی را کاهش دهد و موجب پیشبرد رشد میوسیت ها و رگزایی شود که خود موجب بهبود عملکرد قلبی می شود. این پچ ها زیست سازگار هستند و نیازهای فرد را تامین می کنند. گام بعدی یافتن راهی است که بدون نیاز باز کردن قفسه سینه از این پچ ها استفاده شود.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved