اخبار بین المللی, طب ترمیمی, مهندسی بافت
شماره: 30641
1397/09/13 - 11:44
سلول های بنیادی خونی سالم نیز به همان اندازه سلول های لوکمیایی دارای موتاسیون های DNA هستند

محققین مرکز سرطان Princess Maxima نشان داده اند که تعداد موتاسیون ها در سلول های بنیادی خونی سالم و لوکمیایی فرقی با هم نمی کند و حتی جایگاه های موتاسیون DNA‌نیز شبیه است. استفاده از الگوهای موتاسیون در سلول های بنیادی و پیش ساز خون ساز به محققین این توانایی را می دهد که درخت تکوین رده ای سلول ها را دنبال کنند.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، وان بوکستل و همکارانش به مطالعه سلول های بنیادی خونی هفت بیمار با سنین مختلف کردند. آن ها مشاهده کردند که سلول های بنیادی خونی هر 40 هفته یک بار تقسیم می شود و طی هر یک تقسیم نیز 11 موتاسیون اتفاق می افتد. بیماران پیرتر، موتاسیون های بیشتری دارند زیرا این موتاسیون ها طی سال ها تجمع پیدا می کنند. بسیاری از افراد فکر می کنند که افراد مبتلا به بیماری لوکمیا در مقایسه با افراد سالم موتاسیون های بیشتری دارند اما در اصل این گونه نیست. با توجه به یافته های بوکستل و همکارانش، بیماران مبتلا به لوکمیای میلوئید(AML) به همان اندازه افراد سالم دارای موتاسیون هستند. هر چند همه این موتاسیون ها منجر به بیماری نمی شود اما برخی از آن ها نیز منجر به لوکمیا می شوند. گام بعدی بوکستل و همکارانش مطالعه منشا موتاسیون های بیماری زا در بیماران لوکمیایی است. مشخص نیست که موتاسیون های قدیمی هستند که در آینده منجر به بروز لوکمیا می شوند یا این که موتاسیون های جدیدی بروز می کند که منجر به لوکمیا می شوند.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved