اخبار بین المللی, سلول درمانی, طب ترمیمی
شماره: 30914
1397/11/03 - 10:00
مطالعات سلول های بنیادی برای بهینه سازی پیوند مغز استخوان

مطالعه ای جدید که روی موش صورت گرفته است نشان می دهد که سلول های بنیادی که با موفقیت پیوند شده اند نمی توانند رفتاری طبیعی شبیه به سلول های یک فرد سالم داشته باشند که متحمل پیوند نشده است. به نظر می رسد که شیمی درمانی و پرتو درمانی که قبل از دریافت پیوند برای از بین بردن سلول های بنیادی بیمار استفاده می شوند منجر به رفتاری غیر طبیعی در سلول های پیوند شده می شوند.

به گزارش بنیان به نقل از Sciencedaily، پیوند مغز استخوان که شامل پیوند سلول های بنیادی خونی سالم است بهترین گزینه درمانی برای بسیاری از انواع سرطان ها از جمله سرطان های خونی و بیماری های ایمنی است. سالانه بیش از 22 هزار پیوند مغز استخوان در ایالات متحده صورت می گیرد.

اخیرا مطالعه ای در استنفورد روی موش ها صورت گرفته است که نگاهی عمیق به این مسئله داشته است و با موفقیت نشان داده است که سلول های بنیادی پیوند شده رفتاری طبیعی شبیه یک فرد بدون پیوند ندارند. این یافته می تواند کاربردهای مهمی برای درک و بهینه سازی پیوندهای مغز استخوان و انواع خاص ژن درمانی داشته باشد. در مجموعه ای از آزمایش ها، محققین دریافتند که زمانی که سلول های بنیادی به موش پرتودرمانی شده پیوند شدند، تنها مقادیر بسیار اندکی از سلول های بنیادی توانستند سلول های خونی و ایمنی را تولید کردند و این در حالی است که بسیاری از سلول های بنیادی باقیمانده تبدیل به سلول های خفته می شوند و کاری انجام نمی دهند. علاو بر این، بعد از پرتو درمانی، اندک سلول بنیادی که تمایز می یابند نیز تنها به انواع خاصی از سلول های ایمنی تبدیل می شوند، با این حال، سیستم خونی و ایمنی کل هنوز تمایل به متعادل ماندن دارند. در مورد موش هایی که متحمل پرتو درمانی نمی شوند، همه سلول های بنیادی به طور یکسانی به سیستم های خونی و ایمنی تبدیل می شوند(به جز سلول های T)، که نشان می دهد که رژیم های پیش شرطی کننده ای که برای تضمین موفقیت پیوند استفاده می شوند، خود منبعی برای رفتار غیر طبیعی سلول ها محسوب می شوند.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved