اخبار بین المللی, سلول درمانی, طب ترمیمی
شماره: 31135
1397/12/20 - 08:30
هدفی جدید برای درمان سرطان معده

محققین دانشگاه کاردیف اطلاعات جدیدی را در مورد مکانیسم های دخیل در سرطان معده کشف کرده اند که امیدهایی را برای درمان های بالقوه جدید در آینده ایجاد کرده است.

به گزارش بنیان به نقل از Sciencedaily، این محققین در انستیتو تحقیقات سلو لهای بنیادی سرطانی دریافته اند که می توان تقسیم و رشد سلول های معدی را بوسیله حذف یک گیرنده خاص سطح سلول که در عملکرد سلول های بنیادی دخیل است، متوقف کرد.

پیش آگهی سرطان معده بسیار ضعیف است و گزینه های درمانی بسیار اندکی برای آن در دسترس است و به همین دلیل جست و جو برای درمان های بالینی جدید برای سرطان معده یکی از اولویت های محققین و پزشکان بوده است. برخی از بیماران مبتلا به سرطان معده دچار موتاسیون در ژن های دخیل در مسیر پیام رسانی Wnt هستند که در تقسیم سلولی دخیل است. این مسیر می تواند منجر به تکوین سرطان و متاستاز آن به سایر نقاط بدن شود. هم چنین به نظر می رسد که افزایش برخی از گیرنده های Fzd مسیر Wnt نیز با پیش آگهی ضعیف سرطان معده مرتبط است. برخلاف این شواهد، پژوهش های اندکی به بررسی هدف قرار دادن گیرنده های Wnt به عنوان یک درمان برای سرطان معده پرداخته اند. در این مطالعه جدید محققین دانشگاه کاردیف،گیرنده Fzd7 که گیرنده Wnt است و در عملکرد سلول های بنیادی در معده و روده دخیل است را هدف قرار دادند و مشاهده کردند که حذف Fzd7 در سلول های معدی موجب می شود که این سلول ها نتوانند به سیگنال های Wnt پاسخ دهند و در نتیجه نتوانند تقسیم کنند و رشد کنند. در ادامه آن ها مشاهده کردند که داروی Vantictumab که قادر به مهار چندین گیرنده fzd از جمله Fzd7 است و در حال حاضر برای درمان سرطان های پانکراس، ریه و سینه مورد تایید قرار گرفته است می تواند در مورد تومورهای معدی نیز اثرات ضد توموری داشته باشد. مطالعات آینده نشان خواهد داد که آیا می توانیم به استفاده بالینی از داروهایی که گیرنده های Wnt را هدف قرار می دهند برای درمان سرطان معده امیدوار باشیم یا خیر.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved