اخبار بین المللی, سلول درمانی, طب ترمیمی
شماره: 32283
1398/10/21 - 08:00
استفاده از امواج الکترومغناطیسی برای بازسازی استخوان

محققان در مطالعه ای به بررسی اثر میدان الکترومغناطیسی پالس دار روی سلول های استئوبلاستی پرداخته اند.

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، در این مطالعه آن ها یک دوز کنترل شده روزانه از پرتو الکترومغناطیسی پالس دار را در مدت زمان مختلف به سلول های پیش ساز استئوبلاستی MC3T3-E1 وارد کردند و زنده مانی و فعالیت متابولیکی این سلول ها را ردیابی کردند.

این آنالیز نشان داد که میدان های الکترومغناطیسی پالس دار تکثیر سلولی را در حضور یا عدم حضور محیط استخوان زا را افزایش می دهند. رسوب کلسیمی بوسیله میدان های الکترومغناطیسی پالس دار افزایش نیافت اما بیان ژن های استخوان در آن ها القا شد. این مطالعه نشان داد که پارامترهای مربوط به میدان های الکترومغناطیسی پالس دار باید به دقت انتخاب شوند تا اثرات مطلوبی را روی بازسازی استخوانی اعمال کنند. این مطالعه نشان می دهد که میدان های الکترومغناطیسی پالس دار پتانسیل قوی برای کاربرد در بازسازی استخوان دارد و انتخاب پارامترهای درست از میدان های الکترومغناطیسی پالس دار می تواند اثرات مطلوبی را روی بازسازی استخوان اعمال کند.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved