اخبار بین المللی, سلول درمانی, طب ترمیمی
شماره: 32299
1398/10/22 - 12:00
شناسایی دو ژن که تکوین تومورهای روده ای را آهسته می کنند

تومورهای روده ای خوش خیم با موتاسیون هایی که دو ژن سرکوب کنندگی توموری خاص را حذف یا غیر فعال می کنند، سریع تر به صورت سرطان و بدخیم در می آیند.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، انواع مختلفی از سرطان ها وجود دارند که روده های بزرگ و کوچک را تحت تاثیر قرار می دهند. این سرطان های روده ای می توانند از تومورهای خوش خیمی حاصل شوند که با گذشت زمان سرطانی می شوند. برای مثال، سرطان کولورکتال یک سرطان شایع است که سالانه نزدیک به 8/1 میلیون نفر به آن مبتلا می شوند.

در مطالعه ای جدید محققین دریافته اند که اگر دو ژن NEDD4 و NEDD4L در بافت های توموری خوش خیم روده حذف شوند، تومورهای سلول های بنیادی بیشتری را تولید می کنند و در نتیجه به صورت سریع تر به صورت سرطانی و بدخیم در می آیند. این دو ژن آنزیم هایی را تولید می کنند که مسیر پیام رسانی Wnt را مهار می کنند. این مسیر پیام رسانی برای رشد و تعیین هویت سلول مهم است. اگر این ژن ها حذف یا غیر فعال شوند، مسیر پیام رسانی Wnt فعال تر شده و این امر موجب تحریک ژن دیگری به نام LGR5 می شود و به موجب آن سلول های بنیادی روده ای بیشتری تولید می شوند و در نتیجه تومورهای بیشتری با سرعت بیشتری تولید می شوند.

حذف این ژن ها در مدل های موشی و ارگانوئیدهای انسانی نیز نشان داد که بقای موش ها به میزان قابل توجهی کاهش یافت و ارگانوئیدهای روده ای انسانی به سمت تشکیل تومور رفتند.

این مطالعه نقش و ارتباط بین این ژن ها (NEDD4 و NEDD4L)، سلول های بنیادی و سرطان را به خوبی نشان داده است و این ژن ها را هدف مناسبی برای ژن درمانی برخی سرطان ها از جمله سرطان های روده ای معرفی کرده است.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved