اخبار بین المللی, سلول درمانی, طب ترمیمی
شماره: 32302
1398/10/23 - 09:52
پروژسترون چگونه سقط جنین را تحت تاثیر قرار می دهد

حدود 20 درصد بارداری ها به سقط جنین منتهی می شوند که اغلب در سه ماهه اول باردرای اتفاق می افتد و دلیل امر می تواند عوامل مختلفی از عفونت گرفته تا ناهنجاری های کروموزومی باشد.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، برخی از زنان دچار سقط جنین های مکرر می شوندو این فرایند دردناک می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. شواهد علمی نشان داده است که زنانی که سابقه سقط جنین دارند در صورتی که در مراحل اولیه بارداری پروژسترون دریافت کنند، شانس شان برای اتمام بارداری و زایمان طبیعی به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.

در مطالعه ای جدید محققین شواهدی را ارائه کرده اند که نشان داده است پیام رسانی پروژسترون بین بافت های مادری و جنینی وجود دارد و قطع این ارتباط می تواند منجر به سقط جنین شود. پروژسترون نقش مهمی را در جایگیری جفت درون اندومتریوم(پوشش رحمی) بازی می کند. این هورمون برای ضخیم شدن اندومتریوم و سازماندهی عروق خونی به منظور تامین مواد غذایی و اکسیژن و سرکوب سیستم ایمنی مادری نقش مهمی بازی می کند.

پروژسترون به عنوان بخش طبیعی از چرخه قاعدگی در تخمدان ساخته می شود و بعد از لقاح این تولید ادامه پیدا می کند. در حدود هفته ششم بارداری، جفت میزان قابل ملاحظه ای پروژسترون را تولید می کند. پروژسترون جفتی اغلب از سطح زوائد انگشت مانند روی سطح جفت آزاد می شود که با اندومتریوم یکپارچه می شوند و مواد غذایی را جذب می کنند. برخی از سلول ها این زوائد را ترک کرده و به درون اندومتریوم مهاجرت می کنند و به سازماندهی و هدایت شریان های عروقی کمک می کنند.

در مطالعه ای جدید محققین اتریشی به مقایسه سلول هایی پرداختند که روی سطح جفت باقی می مانند و آن هایی که به درون اندومتریوم مهاجرت می کنند. آن ها کشف کردند که آنزیم های مسئول تولید پروژسترون بین این دو نوع سلول در بارداری متفاوت هستند. به عنوان یک هورمون استروئیدی، پروژسترون از کلسترول مشتق می شود. اگرچه به نظر می رسد که تولید کلی پروژسترون در سلول های مهاجرت کننده و سطحی یکسان باشد، سلول های مهاجرت کننده کلسترول بیشتری را تجمع می کنند و آنزیم های کلیدی تبدیل کننده کلسترول به پروژسترون بیشتری را بیان می کنند. در بین زنانی که دچار سقط جنین های متعدد می شوند، آنزیم در سلول های مهاجرتی جفت در مقایسه با زنان سالم کمتر است. برعکس، سطح آنزیم بین بارداری های سالم و سقط جنین شده در سلول های مشتق از سطح جفت متفاوت است.

به طور کلی یافته های این مطالعه نشان می دهد که تولید پروژسترون بوسیله سلول های مهاجرتی ممکن است نقش اختصاصی و الزامی در بارداری اولیه داشته باشد و اختلال در این فرایند می تواند با سقط جنین مرتبط باشد.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved