اخبار بین المللی, سلول درمانی, طب ترمیمی
شماره: 32371
1398/11/15 - 09:48
مزایای بلند مدت ژن درمانی برای بیماران مبتلا به هموفیلیA

پروفسور جان پاسی و همکارانش در دانشگاه کوئین ماری لندن برای اولین بار اعلام کرده است که 85 درصد مردانی که مورد یک تزریق ژن از دست رفته مربوط به فاکتور هشت(VIII) قرار گرفتند، سطح طبیعی یا نزدیک طبیعی از این پروتئین انعقادی را ظرف مدت یک سال نشان دادند.

به گزارش بنیان به نقل از medicalnewstoday، پروفسور پاسی و همکارانش در مرکز هموفیلی دانشگاه کوئین ماری تایید کرده اند که همه بیماران شرکت کننده در یک کارآزمایی بالینی بعد از دریافت یک ژن درمانی، هنوز هم کاهش قابل توجهی در میزان خون ریزی نشان می دهند.

فقدان فاکتور هشت منجر به هموفیلی A می شود که 80 درصد هموفیلی ها را شامل می شود. از آن جایی که خون قادر به لخته شدن نیست، بیماران در خطر خون ریزی شدید قرار دارند و حتی یک آسیب کوچک می تواند زندگی افراد را به میزان قابل توجهی تهدید کند. گاهی بیماران ناچار می شوند که سه یا تعداد بیشتری خون در هفته دریافت کنند تا بار ناشی از کم خونی شان کاهش یابد.

پروفسور پاسی و همکارانش نشان داده اند که این ژن درمانی می تواند سطح فاکتور هشت انعقادی را در مردان مبتلا به هموفیلی A به میزان قابل توجهی افزایش دهد. استفاده از این رویکرد درمانی، تاکنون و بعد از گذشت سه سال از درمان موثر نشان داده است و نه تنها موجب کاهش قابل توجه خون ریزی در آن ها شده است، نیاز آن ها به استفاده از خون و فرآورده های خونی را نیز کاهش داده است.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved