اخبار بین المللی, سلول درمانی, طب ترمیمی
شماره: 32631
1399/01/29 - 11:15
روشی جدید برای حفظ سلول های بیضه ای و نجات جان گونه های در حال انقراض

تیمی تحقیقاتی در انستیتو لایبنیز آلمان روشی را برای جداسازی و حفاظت انجمادی سلول های بیضه ارائه کرده اند. این امر اجازه تولید بیوبانک هایی از گامت ها و سایر سلول های موجود در مجرای تولید مثلی گونه های گربه سان در معرض خطر انقراض ارائه می دهد.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، حفاظت انجمادی در نیتروژن مایع -196 درجه سانتیگراد، رویکردی معمول برای ذخیره سلول های زایا(اسپرم و تخمک) و هم چنین جنین است اما می تواند به این سلول ها اسیب نیز برساند. در این مطالعه جدید، محققین ابتدا دو سرعت فریز مختلف را تست کردند زیرا میزان آسیب ناشی از فریز کردن به میزان زیادی به سرعت کاهش دما طی فرایند فریز بستگی دارد. به منظور تضمین زنده مانی و عملکرد جنین ها و سلول های زایای فریز شده، پیش از انجماد به آن ها مواد حفاظت کننده انجمادی (cryoprotectants) اضافه می شود. آن ها قبل از این که دما پایین آورده شود باید به درون سلول ها نفوذ کنند که این امر موجب مهار یا تضعیف فرایند تشکیل کریستال های یخ در درون سلول ها می شود و بنابراین مانع از آسیب می شود. از آن جایی که این مواد حفاظت کننده انجمادی اغلب در غلظت های زیاد سمی هستند، دو غلظت متفاوت از این مواد نیز برای آن ها تست شد. از طرف دیگر برخلاف سلول، نفوذ این مواد به درون بافت هایی که قصد حفاظت انجمادی آن ها وجود دارد نیز خود با چالش هایی مواجه است.

در این مطالعه بافت بیضه به جای این که به قطعات کوچک تقسیم شود بلکه به نوعی هضم شده و به صورت سوسپانسیون سلولی مورد حفاظت انجمادی قرار گرفت. این روش پیش از این در مورد برخی از گونه های پستاندار موفقیت آمیز بود و این بار محققین در لایبنیز از آن برای سلول های بیضه گونه های گربه سان استفاده کردند. برای حل کردن بافت به صورت روشی با کمترین تهاجم، محققین مراحل مکانیکی آماده سازی را با تخریب ارتباطات سلول-سلول از طریق کوکتیل آنزیمی ترکیب کردند.

نکته مهم دیگر در حفاظت انجمادی بافتی یا سوسپانسیون سلولی، ارزیابی ریکاوری سلول ها بعد از ذوب کردن مجدد است. در نهایت عملکردی بودن سلول ها تنها می تواند از طریق کشت طولانی مدت آن ها در آزمایشگاه مشخص شود. با این حال، به منظور بهینه سازی فرایند فریز کردن در کوتاه مدت، محققین از دو روش برای ارزیابی زنده مانی سلول ها استفاده کردند.

با استفاده از مولکول های فلورسنت گزارشکر، غلظت پایین تر ماده حفاظت انجمادی در ترکیب با سرعت پایین فریز کردن، بهترین و سودمند کننده ترین روش بود. حدود 45 درصد سلول های بیضه ای حفاظت انجمادی شده مربوط به گربه های اهلی عقیم شده بعد از ذوب کردن با این روش زنده بودند که که این میزان در مقایسه با روش های پیشینی که برای یوزپلنگ آسیایی و چیتا استفاده شده بود بسیار قابل توجه بود. محققین این مطالعه را گامی بزرگ و مهم در جهت حفظ رده های زایا یا گامت ها و بافت های تولید مثلی گونه های ارزشمند در حال انقراض می دانند.

از 39 گونه گربه سانی که در حال حاضر در حیات وحش وجود دارند، 25 گونه آن ها در معرض خطر انقراض قرار دارند و باید بدنبال راهی برای حفظ حیات آن ها بود و تولید بیوبانک ها از گامت های آن ها می تواند رویکردی موثر برای این امر باشد.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved