اخبار بین المللی, طب ترمیمی
شماره: 33152
1399/04/21 - 12:00
سلامت روده: شناسایی یک آنزیم ضروری برای بقای سلول های بنیادی

اپیتلیوم روده، لایه داخلی دیواره روده است که بافت میزبان را از میکروبیوم روده ای جدا می کند. این لایه سلولی نقش مهمی در جذب آب ، الکترولیت و مواد مغذی دارد و در حالی است که ورود باکتریها ، ویروسها ، قارچها ، سموم و آنتی ژن ها به بافت میزبان را برای اطمینان از هموستازی روده ای را محدود می¬کند.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress،  کارکردهای متنوعی که توسط اپیتلیوم روده انجام می شود توسط چندین سلول تخصصی اپیتلیال روده پشتیبانی می شود ، که هر سه تا پنج روز یکبار از یک منبعی از سلولهای بنیادی روده­ای جایگزین می شوند. این امر باعث می شود اپیتلیوم روده یکی از سریع ترین بافت ها در پستانداران بزرگسال از نظر بازسازی بافتی باشد.

کدام مسیرها بر تمایز اپیتلیال روده تحت شرایط سازنده حاکم است؟ تمایز اپیتلیال تا حد زیادی توسط فعالیت اختصاصی فاکتورهای رونویسی کنترل می شود. دسترسی به DNA توسط کروماتین قابل دسترسی (یوکروماتین) فراهم می شود ، در حالی که هتروکروماتین فشرده شده دسترسی عوامل رونویسی به DNA را محدود می کند. محققان مرکز TU Dresden برای درمان های ترمیمی (CRTD) در مورد اهمیت تنظیم تشکیل هتروکروماتین در اپیتلیوم روده تحقیق کرده اند و یافته های خود را در ژورنال مشهور بین المللی علمی Gut منتشر کرده اند.

در مطالعه خود ، تیم پروفسور سباستین زایگیگ، نقش اساسی پروتئین SETDB1 دخیل در تشکیل هتروکروماتین را در تمایز سلول های اپیتلیال روده و هم چنین اهمیت آن در جلوگیری از التهاب را نشان دادند. در ادامه این محققین عواقب از بین رفتن آنزیم در سلولهای بنیادی روده را در مدل های موشی مشاهده كردند: رتروویروسهای اندوژن كه نمایانگر بخش مربوط به ژنوم انسان هستند ، طی چند روز تجمع می یابند كه منجر به آسیب DNA ، مرگ التهابی سلول، تخریب روده، سلولهای بنیادی اپیتلیال و همچنین سلولهای اپیتلیال تمایز یافته می شود. این آسیب­ها،  جذب مایعات و مواد مغذی را محدود می کند ، باعث التهاب روده و در نهایت طی چند روز منجر به مرگ می شود.

این تحقیق، نشانگر اهمیت بنیادی SETDB1 و تشکیل هتروکروماتین در حفظ پایداری ژنوم اپیتلیال و کنترل هموستازی روده است. همچنان مشخص است که جهش در این ژن می تواند در التهاب رودۀ انسان مثلاً بیماری های التهابی روده نقش داشته باشد.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved