اخبار بین المللی, سلول درمانی, طب ترمیمی
شماره: 33324
1399/05/12 - 11:15
کشف مکانیسم کشیدگی پوستی ناشی از کشش مکانیکی

ظرفیت پوست برای کشیده شدن بوسیله کشش های مکانیکی چندین دهه است که در جراحی پلاستیک و ترمیمی برای تولید پوست بیشتری که بتواند نواقص تولد و بافت های آسیب دیده را بپوشاند و هم چنین بازسازی سینه ها بعد از ماستکتومی استفاده می شود. مکانیسم سلولی و مولکولی که به موجب آن پوست به کشش مکانیکی پاسخ می دهد مشخص نیست.

به گزارش بنیان به نقل از news-medical.net، اپیدرم پوست یک سد مهم در برابر عفونت ها و از دست رفتن آب محسوب می شود. زمانی که پوست در معرض استرس مکانیکی قرار می گیرد، مقاومت کرده و با سازش پذیری که در اندازه اش دارد، عملکردهای سدی خود را حفظ می کند. این ویژگی بوسیله جراحان پلاستیک برای تولید پوست بیشتر برای جراحی های بازسازی کننده استفاده می شود.

سدریک پلانپین و همکارانش در مرکز تحقیقات سرطان و سلول های بنیادی دانشگاه بروکسل نشان داده اند که کشش مکانیکی از طریق القایی خودنوزایی سلول های بنیادی اپی درمی موجب افزایش گستردگی پوست می شود. هم چنین وی و همکارانش مسیرهای پیام رسانی مسئول فعال شدن و خودنوزایی سلول های بنیادی القا شده بوسیله کشش را در رزولوشن تک سلولی نشان داده اند.

در این مطالعه محققین نشان داده اند که تنها سلول های بنیادی خاصی رفتار و سرنوشت شان را در پاسخ به کشش مکانیکی تغییر می دهند. طی گستردگی پوستی ناشی از کشیده شدن، یک افزایش موقت در خودنوزایی سلول های بنیادی به بافت پوست اجازه می دهد که ترکیب و سازماندهی سلولی اش را حفظ کند.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved