اخبار بین المللی, مهندسی بافت
شماره: 33472
1399/06/12 - 11:00
پلت فرمی که موجب درک بیشتر در مورد سرطان تخمدان می شود

یافته های مطالعه ای جدید در دانشگاه A&M تگزاس می تواند درک و رویکرد درمانی سرطان تخمدان را تغییر دهد.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در پژوهشی جدید محققین دانشگاه A&M تگزاس بدنبال درک برهمکنش بین تومورهای سرطان تخمدان، عروق خونی و پلاکت ها بوده اند. آن ها دریافته اند که تومورها سدهای عروق خونی را می شکنند و بنابراین می توانند با سلول های خونی از جمله پلاکت ها ارتباط برقرار کنند. زمانی که این تومورها در تماس با پلاکت ها قرار می گیرند، می توانند متاستاز کنند و به سایر نقاط بدن پراکنده شده اند.

در حال حاضر، محققین دریافته اند که پلاکت ها یکی از شروع کننده های متاستاز سرطان تخمدان هستند اما نمی دانند که چه چیزی موجب برهمکنش بین این پلاکت ها و سلول های توموری می شود. در این پژوهش جدید محققین با استفاده از فناوری میکروفلوئیدیک نوعی Organs-on-a-chip موسوم به OvCa-Chip را برای سرطان تخمدان طراحی کرده اند تا بتوانند آن چه بین پلاکت ها و تومورهای تخمدانی اتفاق می افتد را نشان دهند. مشاهده برهمکنش بین عروق خونی و تومورها روی OvCa-Chip نتایج خارق العاده ای را رقم زد: به نظر می رسد که سلول های توموری با شکستن سد سلول های اندوتلیالی عروق موجبات برهمکنش بین تومور و پلاکت را فراهم می برند. در واقع با شکستن سد اندوتلیالی عروق، سلول های خونی و پلاکت ها به ریز محیط تومور وارد می شوند و می توانند به متاستاز تومور کمک کنند.

این مطالعه بر این باور است که می توان در تلاش برای مقابله با سرطان، داروهای ضد رگزایی را به همراه داروهای ضد سرطانی تجویز کرد و اثر آن روی برهمکنش بین سرطان و پلاکت را روی OvCa-Chip مشاهده نمود.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved