اخبار بین المللی, سلول درمانی, طب ترمیمی
شماره: 33652
1399/07/12 - 09:15
سلول های بنیادی پرتوان مهندسی شده و با ایمنی زایی پایین

سلول های بنیادی پرتوان(سلول های بنیادی جنینی و سلول های بنیادی پرتوان القایی)، قادر هستند انواع مختلف سلول های بدن را بوجود آورند اما استفاده از این سلول ها به دلیل این که پیوندشان می تواند با واکنش ایمنی همراه شود دارای محدودیت هایی است.

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، در پژوهشی که اخیرا در مجله Stem Cells به چاپ رسیده است، دکتر لین ما و همکارانش در دانشگاه Tongji گزارشی مبنی بر تولید سلول های بنیادی پرتوان انسانی داشته اند که بتا-2 میکروگلوبولین(B2M) و پروتئین های HLA-G آن ها هدف قرار گرفته اند. این سلول های بنیادی پرتوان انسانی هیپوایمونوژن می توانند از دید سلول های CD8+T و هم چنین سلول های کشنده ذاتی در امان باشند و علاوه بر این آن ها می توانند محیط مناسبی را فراهم آورند که در آن ترشح سیتوکین های التهابی پایین است. به عقیده محققین این سلول های بنیادی پرتوان انسانی هیپوایمنوژن می توانند منبع سلولی ارزشمندی برای اهداف پزشکی بازساختی باشند.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved