اخبار بین المللی, سلول درمانی, طب ترمیمی
شماره: 33669
1399/07/15 - 11:00
روشی برای جایگزینی میکروگلیا در اختلالات مربوطه

میکروگلیاها سلول های ایمنی یا ماکروفاژهای سیستم عصبی مرکزی(CNS) هستند و عملکرد نامناسب آن ها که می تواند منشا ژنتیکی داشته باشد در بروز و پیشرفت بسیاری از بیماری های سیستم عصبی مرکزی دخیل است.

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellnews، در سال های اخیر مطالعات بسیاری جایگزینی میکروگلیاها با سلول های غیر میکروگلیایی(مانند سلول های بنیادی و ...) در جهت درمان اختلالات مربوط به این سلول ها را پیشنهاد کرده اند. با این حال، اغلب این تلاش ها مانند استفاده از رویکرد متداول پیوند مغز استخوان، به دلیل کارایی پایین جایگزینی این سلول ها با شکست مواجه شده است. در مطالعه صورت گرفته در دانشگاه فودان چین، محققین استراتژی های موثری را برای جایگزینی میکروگلیاها پیشنهاد کرده اند که شامل جایگزینی میکروگلیاها بوسیله پیوند مغز استخوان(mrBMT)، جایگزینی میکروگلیاها بوسیله خون محیطی(mrPB) و جایگزینی میکروگلیاها بوسیله پیوند میکروگلیاها(mrMT) است.

نتایج نشان داده است که جایگزینی میکروگلیاها با مغز استخوان و خون محیطی به سلول های شبه میکروگلیا اجازه می دهد که میکروگلیاهای موجود در سیستم عصبی مرکزی را به طور موثری جایگزین کنند. از طرف دیگر استفاده از پیوند میکروگلیا موجب جایگزینی این سلول ها در نواحی مغزی مد نظر می شود.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved