اخبار بین المللی
شماره: 33701
1399/07/21 - 01:38
دیدگاه های جدید در مورد تکامل سلول های بنیادی پستانداران

به عقیده محققین دانشگاه کیوتو، ژن هایی که سلول های بنیادی پرتوان را در پستانداران تنظیم می کنند به طور شگفت انگیزی بین 48 گونه مشابه هستند. این مطالعه نشان داده است که تفاوت بین شبکه های تنظیم کننده ژنی احتمالا توجیه کننده این باشد که چگونه ویژگی های خاص سلول های بنیادی پرتوان پستاندان ایجاد می شوند.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، سلول های بنیادی پرتوان می توانند خودنوزایی کنند یا این که به سایر انواع سلول های بدن تمایز یابند. مشخصه های آن ها بوسیله شبکه ای از ژن های تنظیمی و مولکول ها تنظیم می شود اما در مورد نحوه تکامل این شبکه ژنی در بین پستانداران اطلاعات اندکی در دسترس است.

برای یافتن اطلاعات بیشتر، دکتر کن ایشیرو و همکارانش در دانشگاه کیوتو به مقایسه 134 مجموعه ژن دخیل در شبکه های ژن های تنظیمی پرتوانی 48 گونه پستاندار پرداخته اند. آن ها دریافته اند که این شبکه در بین این گونه ها حفظ شده است که این بدین معنی است که توالی های ژنتیکی طی تکامل نسبتا به طور تغییر باقی مانده اند. این درجه از حفاظت نشان می دهد که چرا توالی های ژنتیکی انسانی می توانند سلول های بافت سایر پستانداران را به سلول های بنیادی پرتوان بازبرنامه ریزی کنند. با این حال، از آن جایی که شواهد حاکی از تفاوت شبکه های تنظیم کننده در بین پستانداران است، ممکن است ترکیبات موثرتری از فاکتورهای بازبرنامه ریزی کننده برای هر گونه وجود داشته باشد. بهبود تکنیک های تولید کننده سلول های بنیادی پرتوان القایی از سلول های پستانداران(از جمله گونه های در حال انقراض) می تواند کمک بزرگی برای تحقیقات و حتی حفظ گونه های در حال انقراض باشد.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved