اخبار بین المللی
شماره: 33730
1399/07/27 - 10:00
تکوین و بازسازی عضلات اسکلتی تحت تاثیر جنسیت

استروژن ها هورمون های جنسی زنانه هستند که به طور کلی برای حفظ عملکرد عضلات مهم هستند ولی روی قدرت و بازسازی عضلات در خانم ها اثر آن ها کافی نیست و مشخص نیست که آیا پیام رسانی استروژن از طریق گیرنده های خاصی در عضلات وساطت می شود یا خیر.

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، برای بررسی نقش گیرنده استروژن بتا(ERβ) در عضلات اسکلتی و سلول های اقماری(سلول های بنیادی عضلانی)، محققین مدل های موشی ناک اوت شده برای ERβ مختص عضلات(mKO) و ERβ مختص سلول های اقماری(scKO) را ایجاد کردند. موش های ماده جون mKO کاهش قابل توجه توده عضلانی را نشان دادند اما در موش های ماده scKO آن ها اختلال در بازسازی عضلات را بعد از آسیب عضلانی حاد نشان دادند که احتمالا ناشی از کاهش تکثیر و افزایش آپوپتوز سلول های بنیادی اقماری بود. آنالیزهای توالی یابی RNA نشان داد که از دست رفتن ERβ در سلول های اقماری موجب تغییر در بیان ژن های مربوط به ترکیبات ماتریکس خارج سلولی از جمله لامینین و کلاژن می شود. نتایج نشان می دهد که مسیر استروژن- ERβ یک مکانیسم تنظیم مختص جنسیت است که رشد و بازسازی عضلات در جنس ماده را تنظیم می کند.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved