اخبار بین المللی
شماره: 33878
1399/08/27 - 08:30
یافتن یک رویکرد درمانی جدید علیه سرطان خون

سرطان خون غالباً از سلول بنیادی موسوم به سلول های بنیادی لوکمیایی ایجاد می شود، که در یک تومور قرار دارد و در مغز استخوان محافظت می شود. دانشمندان موسسه بیوشیمی ماکس پلانک آلمان ، با جدا کردن اختصاصی این سلول ها از جایگاه خود ، راهی جدید برای آسیب پذیر ساختن این سلول ها پیدا کرده اند.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، از آنجا که سلولهای خونی طول عمر محدود دارند و در هنگام خونریزی یا در هنگام عفونت از بین می روند، باید بطور مداوم جایگزین شوند. این جایگزینی توسط سلولهای بنیادی خون ساز در مغز استخوان انجام می شود.  این سلول ها می توانند به هر نوع سلول خونی تبدیل شوند.

در سرطان خون لوکمیای میلوئیدی مزمن، سلول بنیادی خونساز با ترکیب مجدد کروموزوم 9 و 22 دچار یک جهش ژنتیکی می شود.  این امر باعث می شود سلول های بنیادی لوکمیایی با استفاده از سلول های بنیادی خون سالم ، خودخواهانه رفتار کرده و تقسیم شوند.

سلول بنیادی لوکمیایی محیطی را ایجاد می کند که به آن تو رفتگی بدخیم می گویند و بقا و تکثیر آنها را تضمین می کند.  سلول بنیادی لوکمیایی برای باقی ماندن در جایگاه تومور ، از اینتگرین ها استفاده می کند تا خود را به داربست پروتئین های خارج سلولی ، ماتریس به اصطلاح خارج سلول و سلول های مجاور متصل کند. در سلول بنیادی لوکمیایی ، فعالیت و عملکرد اینتگرین ها توسط یک پروتئین داخل سلولی به نام کیندلین تسهیل می شود.

ایزوفرم کیندلین-3 فقط توسط سلول های خونی استفاده می شود. سلول های بنیادی لوسمی موشی که فاقد کیندلین-3 هستند ، سرطان خون ندارند. بدون کیندلین -3 و اینتگرین های فعال ، سلولهای بنیادی لوسمی نمی توانند خود را به محیط مجاور متصل کنند و از مغز استخوان در خون آزاد می شوند. از آنجا که آنها نمی توانند در جای دیگری زندگی کنند ، در خون باقی می مانند.

این مطالعه کیندلین را یک هدف درمانی مناسب برای مقابله با لوکمیا معرفی کرده است

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved