اخبار بین المللی, طب ترمیمی, مهندسی بافت
شماره: 33963
1399/09/24 - 12:00
تولید تیموس دارای عملکرد از سلول های انسان

تیموس یک اندام لنفوئیدی است که برای بلوغ و انتخاب سلول های T حیاتی است.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، سال هاست که توجه زیادی به فرایندهای دخیل در تولید تیموس شده است و محققین بسیاری سعی در دستکاری این فرایندها در بالین داشته اند زیرا تغییرات در تکوین یا عملکرد تیموس می تواند منجر به نقص ایمنی و یا بیماری های خود ایمن شود. در مطالعه ای جدید در انستیتو فرانسیس کریک، محققین سلول های هیبرید اپی تلیال-مزانشیم را شناسایی کرده اند که قادرند در شرایط آزمایشگاهی به صورت طولانی مدت تکثیر شوند و می توان از آن ها برای بازسازی و تولید یک فنوکپی آناتومیک از تیموس طبیعی استفاده کرد و البته برای این کار به سلول های بینابینی تیموسی و ماتریکس خارج سلولی سلول زدایی شده تیموس نیاز است. این تیموس مهندسی شده از نظر عملکردی فعال بوده و این قابلیت را دارد که از بلوغ سلول های T در شرایط درون تنی(بعد از پیوند به موش ناقص از نظر ایمنی) حمایت کند.

یافته های این مطالعه که به سرپرستی دکتر سارا کمپونتی در انستیتو فرانسیس کریک انجام شده است نشان دهنده ارتباط سلولی و مولکولی بین استروما، ماتریکس خارج سلولی و تیموسیت ها است و چشم اندازهای کاربردی را برای درمان بیماری های ایمونولوژیک اکتسابی و مادرزادی ارائه می دهد.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved