اخبار بین المللی
شماره: 34120
1399/11/20 - 09:00
نقش اریتروپوئیتین در هموستازی استخوانی

اریتروپوئیتین یک فاکتور رشد گلیکوپروتئینی است که به تولید تعداد بیشتری از گلبول های قرمز خون کمک می کند. این ماده سیتوکینی است که در کلیه و کبد و در اثر هیپوکسی بافتی تولید می شود و به خون سازی منجر می گردد.

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، اریتروپوئیتین نوترکیب، در بالین به طور گسترده ای برای درمان کم خونی در بیماری های کلیوی مزمن و سایر اختلالات استفاده می شود؛ با این حال، استفاده طولانی مدت از آن منجر به کاهش توده استخوانی می شود. در مطالعه ای جدید محققین نقش های جدیدی را برای پیام رسانی اریتروپوئیتین اندوژن در بازآرایی استخوان شناسایی کرده اند.

کاترینا لاپین و همکارانش در دانشگاه بلفاست شواهدی را دال بر افزایش فعالیت استئوبلاست ها و استئوکلاست ها طی پاسخ خون سازی تحریک شده با اریتروپوئیتین ارائه داده اند. به عقیده آن ها اریتروپوئیتین می تواند به طور کارآمد و بی خطری برای بیمارانی که نیازمند درمان طولانی مدت با اریتروپوئیتین برای کم خونی هستند استفاده شود.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved