اخبار بین المللی
شماره: 34127
1399/11/22 - 09:00
سیستم رنین-آنژیوتانسین و ظهور سلول های بنیادی خون ساز در زمان جنینی

سلول های بنیادی خون ساز را منبع تمامی سلول های خونی فرد ائم از سلول های سفید و قرمز خونی و هم چنین پلاکت ها می دانند.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، سلول های بنیادی/پیش ساز خون ساز چند توان دارای پتانسیل خودنوزایی بوده و برای اولین بار در جنین در حال تکوین به صورت تجمعاتی از سلول های نوظهور مرتبط با سمت شکمی اندوتلیوم آئورتی تولید می شوند.

مانولا تاویان و همکارانش در دانشگاه استراسبورگ گزارش کرده اند که یک سیستم رنین-آنژیوتانسین (RAS) فعال موضعی در جایگاه خون سازی وجود دارد که در تشکیل و تولید سلول های خونی دخیل است. به نظر می رسد که پیام رسانی آنژیوتانسین II موجب فعال شدن گیرنده نوع یک این آنزیم و افزایش وجود سلول های بنیادی/پیش ساز خون ساز در درون جنین می شود.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved