اخبار بین المللی, طب ترمیمی
شماره: 34133
1399/11/25 - 12:00
ادغام سلول ها با یکدیگر در جهت ارتقا تولید سلول های بنیادی خون ساز

گروهی از محققین پروتئین ویژه ای را کشف کردند که در تقسیم و رشد سلول های بنیادی خونساز نقش ویژه ای دارد. پژوهش آن ها در مجله Cell Reports به چاپ رسید که بیانگر توسعه روشی جدید برای رشد و تکثیر این سلول‌ها، چه در محیط داخل بدن و چه در محیط آزمایشگاهی در مقایس زیاد تولید بشوند.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، امروزه استفاده از سلول های بنیادی خونساز به عنوان یک راهکار درمانی مناسب، دامنه وسیعی از سرطان‌های صعب العلاج، بیماری‌های خونی، ژنتیکی و خودایمنی را پوشش می‌دهد. اما متاسفانه تعداد این سلول های بنیادی در مغز استخوان یک فرد بالغ، 1 به ازای 2500 سلول خونی می باشد.

در این مطالعه بیوانفورماتیکی، محققان با گسترش یک الگوریتم به نام VIPER، موفق به کشف پروتئینی شدند که در باز برنامه نویسی سلول های بنیادی خونساز نقش ایفا می‌کنند. این الگوریتم موفق به شناسایی پروتئین کد شaونده ای از ژن BAZ2B شد، که نقش بسیار تاثیر گذاری در تقسیم و افزایش تعداد سلول های بنیادی خونساز درخون بند ناف ایفا می‌کند. این ژن با حضور در چندین مسیر زیستی، موجب فعال سازی مناطقی از ژنوم می شود که تا قبل از آن در سلول تمایز یافته غیر قابل دسترس بوده است.لذا موجب بازگردانی سلول‌های خونی تمایز یافته به سلول های بنیادی خونساز می شود. در این مطالعه به منظور نشان دادن زنده مانی و حفظ قدرت تقسیم و تمایز سلول های بنیادی حاصل از سلول های تمایز یافته، سلول های حاصل شده به یک موش مدل پیوند زده شد و نتایج آن گزارش گردید.

قابل ذکر است که الگوریتم VIPER نه تنها در این مطالعه بلکه پتانسیل بررسی سایر پروتئین های حیاتی در رشد و تقسیم و تمایز سلول های بنیادی را دارا می باشد.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved